Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

"Tack!" sa han med ett leende: om översättningen av anföringsuttryck med bestämning i hög- och lågprestigelitteratur

Författare:
 • Nelly Nilsson
Publiceringsår: 2017
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för masterexamen (Två år)

Sammanfattning

I denna uppsats undersöks översättningen av anföringsuttryck med bestämning inom hög- och lågprestigelitteratur. Fokus ligger på anföringsuttryck innehållande anföringsverbet said som åtföljs av en bestämning av någon form, till exempel ett sättsadverb, eftersom Gellerstam (1996) har formulerat en hypotes om att den här sortens dialogformel har ett lägre stilvärde på svenska än på engelska. Uppsatsen inleds med en genomgång av direkt anföring, anföringsverb och anföringsuttryck med bestämning samt deras möjliga stilvärde, varpå följer en beskrivning av stilråd rörande anföring från engelska och svenska författare, samt normer inom översättning. Därefter följer en presentation av resultatet av undersökningen, vilken utgår från 200 exempel på anföringsuttryck med bestämning ur fem högprestigeromaner och fem lågprestigeromaner. Det blir där tydligt att anföringsuttrycken har omarbetats i mycket hög grad inom lågprestigeromanerna, medan de i högprestigeromanerna har direktöverförts i stor utsträckning. Efter presentationen av resultatet följer en diskussion och sammanfattning, där resultatet i sin helhet samt de möjliga orsakerna till att det ser ut som det gör tas upp och diskuteras.

Nyckelord

 • Languages and Literatures
 • högprestigelitteratur
 • litterära översättningar
 • bestämning
 • anföringsverb
 • direkt anföring
 • anföringsuttryck
 • lågprestigelitteratur
 • stilistik

Övriga

 • Annika Mörte Alling

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen