Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Synd att det ena ska utesluta det andra" : lärarperspektiv på svenskämnets estetiska dimensioner

Författare

 • Mattias Ahlberg Franzén

Summary, in Swedish

I detta examensarbete undersöks svensklärares uppfattningar om och användning av svenskämnets estetiska dimensioner. Svensklärarnas uppfattningar jämförs sedan med teaterlärares ämnestraditioner och undervisning. Syftet har varit att synliggöra och problematisera beröringspunkterna mellan ämnena svenska och teater samt att undersöka om och hur teaterlärares ämnestradition kan komplettera svensklärares undervisning. Uppsatsen undersöker även förmedling av innehållets estetiska dimensioner, på läsning och på förståelse samt på det egna kreativa skapandet med språket som estetiskt uttrycksmedel. Materialet för undersökningen utgörs av intervjuer med sex svensklärare och tre teaterlärare. Några slutsatser som dras är att svensklärares och teaterlärares individuella ämnestradition till stor del är väldigt lika. De estetiska dimensionerna av svenskämnet finns i svensklärarnas individuella ämnestradition, men denna uppfattning realiseras inte på grund av ett fokus på betyg och bedömning av såväl elever, skola och samhälle. Teaterlärarnas ämnestradition och undervisning skulle kunna bidra till att återföra många av de estetiska dimensionerna, som svensklärarna upplever försvunnit sedan Gy11, tillbaka in i svenskämnet.

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • svenskämnet
 • teaterämnet
 • gymnasieskolan
 • estetiska lärprocesser
 • ämnestradition
 • styrdokument
 • läsförståelse
 • språkutveckling

Handledare

 • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)