Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kunskapskraven i praktiken : en studie av svensklärares uppfattningar om kunskapskraven i Lgy 11

Författare:
 • Isabelle Karlsson
Publiceringsår: 2019
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för masterexamen (Två år)

Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen är att ge en bild av hur lärare upplever att kunskapskraven i svenska på gymnasienivå fungerar som arbetsredskap i deras dagliga arbete. Med lärares dagliga arbete menas planering, bedömning och betygssättning utifrån kunskapskraven. Lärarnas uppfattningar om kunskapskraven jämförs med deras upplevelser av betygskriterierna under Lpf 94. Dessutom jämförs lärarnas uppfattningar om kunskapskraven med hur det var tänkt att dessa kunskapskrav skulle fungera.
Studien utgår ifrån insamlat intervjumaterial från intervjuer med fem gymnasielärare i svenska som varit verksamma under både Lpf 94 och Lgy 11. Den slutsats som uppsatsen leder fram till är att uppfattningarna om kunskapskravens problem och förtjänster skiljer sig mycket åt mellan lärarna, vilket kan vara en indikation på att lärarna också tolkar kunskapskraven olika.

Nyckelord

 • Languages and Literatures
 • betygssättning
 • bedömning
 • likvärdighet
 • Lgy 11
 • Lpf 94
 • grading
 • assessment
 • equivalence
 • svenska språket
 • svenskundervisning

Övriga

 • Sanna Skärlund (PhD student)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen