Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Praxitopia : How shopping makes a street vibrant

Praxitopia : Hur shopping gör en gata levande

Författare

Summary, in Swedish

Abstract
De senaste årtiondena så har shoppingens geografiska manifestationer förändrats i grunden. Den förmodade ”döden” som har förutspåtts för shopping i stadskärnor har blivit alltmer angeläget. Vetenskapliga studier har undersökt de sociala, kulturella och ekonomiska orsakerna till shoppingens decentralisering och dess effekter på stadslivet. Få studier har dock hittills fokuserat på den förändrade dynamiken i icke-traditionella shoppingområden eller på lokala shoppinggator. Hur shopping utförs på sådana platser och hur shopping samtidigt formar dessa platser, har förbisetts av tidigare forskning. Med ambitionen att fylla detta kunskapsgap, har denna avhandling som mål att undersöka shoppingaktiviteter på Södergatan, som är en lokal shoppinggata på Söder i Helsingborg. Detta område anses mångkulturellt och har till viss del blivit stigmatiserat. Avhandlingen bidrar med ytterligare kunskaper i ämnet shoppinggeografier genom att utgå från ett sociokulturellt perspektiv.
Denna studie baseras på ’practice theory’ och fokuserar till största delen på shopping som analysenhet. Analysen bygger på intryck från de växelvisa förhållanden som existerar mellan sociala praktiker och fysiska platser. Den epistemologiska utgångspunkten kommer från identifikationen av praktikversioner; ’modes of practices’.
Den huvudsakliga metoden som användes var videoetnografi, som även kombinerades med ’gå-brevid’ intervjuer, observationer och ’mentala kartor’. Med dessa metoder kunde shoppingens mångfacetterade karaktär studeras. Shoppingens sammansättning är komplex givet dess kulturella, spatiala, temporära, materiella och sinnliga lager.
Studien identifierar fem shoppingssätt vilka tillsammans skapar ett ramverk som kan användas för att förstå shopping som ett fenomen som utförs på gator. Dessa fem shoppingsätt är bekvämlighetsshopping, social shopping, vid-sidan-om-shopping, alternativ shopping och budget-shopping. Studien visar även att en sammanföring av dessa shoppingsätt formar gatan till en levande stadsdel genom dess ’sensomateriella’ och ’spatiotemporala’ dimensioner i komplexa och multifacetterade riktningar. Detta innebär att den lokala shoppinggatan blir en praxitopia, en plats som samskapas genom av sociala praktiker.

Publiceringsår

2021-05-26

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

  • Other Social Sciences

Nyckelord

  • Shopping
  • Consumption
  • Place
  • Cities
  • Practice Theory
  • Video Ethnography

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-7895-821-4
  • ISBN: 978-91-7895-822-1

Försvarsdatum

24 juni 2021

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Online, Zoom link: https://lu-se.zoom.us/j/64859890756?

Opponent

  • Sarah Pink (Professor)