Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisationers användning av Facebook och Instagram : en fallstudie av Naturskyddsföreningens inlägg på sociala medier via appraisal- och genreanalys

Författare

 • Frida Arnhög

Summary, in Swedish

Sociala medier kan med fördel användas av organisationer i kommunikationen utåt. Därför är det av intresse för forskning och språkkonsulter att undersöka hur organisationer kan och bör använda sociala medier. Denna uppsats undersöker organisationers användning av sociala medier via en fallstudie av ett urval av Naturskyddsföreningens Instagram- och Facebookinlägg. Undersökningen är en kvalitativ genreanalys inspirerad av Lennart Hellspong (2001) och Per Ledin (2001), kombinerad med appraisal-analys, grundad i Peter R. R. White (2011, 2015a, 2015b).
Resultaten leder fram till insikten att det är viktigt för organisationen med visuell framställning via bilder och emojis, länkning till relevanta hemsidor och att framställa sig, sina åsikter och det de förespråkar som rätt och bra, hellre än att prata negativt om det de är emot. Arbetet visar också att emojis och uppmaningar på båda medierna bidrar till många interaktioner, plus att rubriker bidrar på Instagram och länkar till andra hemsidor än organisationens på Facebook, vilket organisationer kan ha nytta av när de skriver inlägg.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • appraisal
 • appraisal-teori
 • genreanalys
 • sociala medier
 • Facebook
 • Instagram
 • kommunikation
 • organisation

Handledare

 • Anna W Gustafsson (PhD)