Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att läsa med öronen : ljudboken som utmaning och möjlighet i gymnasieskolan

To read with your ears : the audiobook as a challenge and opportunity in high school

Författare

  • Robin Schneider

Summary, in Swedish

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur gymnasielärare använder ljudboken för svenskundervisningen samt att ta reda på vilka möjligheter och utmaningar dessa lärare ser med ljudboken. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra svensklärare, där de fick beskriva och diskutera hur de arbetar med ljudböcker i svenskundervisningen.
Resultatet visar att lärarna saknar utbildning gällande digitala verktyg men ändå använder ljudboken i sina klassrum. Det finns en tillgänglighetsbrist på ljudböcker i skolan. Vidare visar resultatet att ljudboken används främst som ett komplement till den tryckta texten. Således blir ljudboken främst ett sätt att tillgodose det kompensatoriska uppdraget i skolan.

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • ljudböcker
  • högläsning
  • digitalisering
  • skönlitteratur
  • gymnasieskolan
  • svenska

Handledare

  • Anders Ohlsson (Professor)