Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Analys av ryska sovjetismer i svensk översättning : Michail Bulgakovs roman "Mästaren och Margarita"

Författare

  • Svetlana Rix

Summary, in Swedish

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sovjetismer i M. Bulgakovs roman Mästaren och Margarita har överförts till svenska samt vilka övergripande strategier som har tillämpats vid översättningen av dessa kulturspecifika ord och uttryck. Analysen har genomförts med hjälp av de sju metoder Jean-Paul Vinay och Jean Darbelnet (1978) har utformat i sin textanalysmodell. Resultatet visar att de två indirekta metoderna ”modulation” och ”ekvivalens” är den mest frekvent använda. Detta resultat tyder på att den övergripande strategin i den svenska översättningen av sovjetismer är ”närmande” och inte ”fjärmande”. I flesta fall har den denotativa betydelsen av sovjetismerna överförts men inte den konnotativa.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Kulturspecifika fenomen
  • sovjetismer
  • översättning
  • ryska/svenska
  • Michail Bulgakov
  • Mästaren och Margarita

Handledare

  • Johanna Lindbladh (FD)