Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

The Pope and the Brogue – Om översättning av dialekt i Darragh Martins Future Popes of Ireland

Författare

  • Marjut Edelman

Summary, in Swedish

Denna uppsats är baserad på en översättning av kapitel 1-9 i första delen av romanen Future Popes of Ireland av den irländske författaren Darragh Martin. Efter en inledande källtextanalys baserad på modellen som beskrivs av Hellspong & Ledin i Vägar genom texten – Handbok i brukstextananalys (1997) följer ett kortare medierande avsnitt om överväganden inför översättningen, där valet av översättningsstrategi presenteras. Detta följs av en översättningsanalys med fokus
på översättning av irländsk dialekt i källtexten. Ett antal korta utdrag ur källtexten där dialekt förekommer analyseras och jämförs med översättningen. Analysen bekräftar de tendenser till standardisering av dialekt som tidigare noterats inom översättningsforskningen.

Avdelning/ar

  • Translation Program

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Litterära översättningar
  • Irländsk litteratur (engelskspråkig)
  • Dialekter
  • Darragh Martin

Handledare

  • Mari Mossberg
  • Mats Johansson (FD)