Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

“Panic now, please!” En studie om interpersonella och metaforiska drag i museitexter om klimatkrisen.

Författare

  • Saga Jonsson

Summary, in Swedish

Texter är en ofrånkomlig del av många museiutställningar och har till uppgift att ta det obekanta och avlägsna närmare besökaren. Denna undersökning utforskar hur texter i Nordiska Museets utställning “Arktis – medan isen smälter” gör för att förmedla det komplexa och svårgreppbara ämnet klimatförändringar till sina besökare. Metoden kombinerar interpersonell analys som beskriven i Lennart Hellspong & Per Ledins (1997) respektive Per Holmberg & Anna-Malin Karlssons (2013) tappningar på systemisk-funktionell grammatik samt en kritisk metaforanalys som inspirerats av Charteris-Blacks (2004) trestegsmetod. Materialet utgörs av texter i ett av utställningens rum
vars innehåll till största delen utgörs av texter. Resultatet visar att framställningen av klimatkrisen kan vara både avskräckande och engagerande. Texterna förstärker bitvis klimatkrisens allvar, lägger skuld på människan och antar en alarmistisk framställning, samtidigt som de också dämpar de negativa effekterna av detta genom språkliga strategier som för läsarna närmare ämnet och uppmuntrar dem till engagemang och handling.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Handledare

  • Anna W Gustafsson (PhD)