Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ett steg i riktning mot memoria

Författare

 • Albert Niklasson

Summary, in Swedish

Denna studie har syftat till att undersöka den retoriska potential som hip hoppens lyrik, rap, skulle kunna besitta i klassrumssammanhang. Undersökningen intresserar sig för dess effektivitet som minnesstrategi men också dess potential som ett media att förmedla kunskap.
Genom en övergripande analys av begreppen retorik och hip hop synliggörs detta och undersöks
därefter genom autoetnografisk aktionsforskning. Forskningen pågick under en veckas tid och
har upptagit fyra svensklektioner på en skola i södra Sverige. Urvalet bestod av en klass med
arton elever i årskurs åtta och en behörig ämneslärare. Insamlad empiri består av en kvalitativ
intervju, en enkät, ett prov, en helklassdiskussion och det arbete som undersökningens elever
lyckats prestera. Resultaten tyder på och skulle kunna tolkas som att rap kan fungera som en
motiverande och elevnära uppgift i syfte att förmedla retorisk kunskap. Eleverna har under
studiens gång bevisat att de tagit till sig och numera besitter denna kunskap, men att memoria
skulle vara starkt sammankopplat med etos har inte kunnat bevisas i sin helhet. Förhoppningen
är att denna undersökning skall kunna ligga som grund och ge upphov till framtida försök att
utröna sanningen om rappens potential som en etoshöjande strategi för partesmodellens
memoria.

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • retorik
 • hip hop
 • rap
 • memoria
 • etos
 • delectare
 • autoetnografi
 • aktionsforskning

Handledare

 • Anders Sigrell (Prof.)