Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ivan Peresvetov: publicist eller renässansfilosof? En granskning av den sovjetiska historieforskningen om en politisk skriftställare i Moskva på 1500-talet

Författare

 • Vladimir Prazic

Summary, in Swedish

Denna studie syftar till att ge en historiografisk granskning av den sovjetiska forskningen om Ivan Peresvetov, en moskovitisk politisk skriftställare på 1500-talet. Peresvetovs verk kännetecknas av till synes sekulära föreställningar, något som motiverade jämförelser av honom med samtida europeiska renässanstänkare i den sovjetiska historieforskningen från 1950-talet. Legitimiteten i sådana jämförelser bestrids av senare historiker, vilka menar att detta är att förstora Peresvetovs betydelse som tänkare. I denna studie tillämpas en argumentations- och diskursanalys för att granska de sovjetiska uttalandena om Ivan Peresvetovs betydelse. Synen på ett verk av Ivan Peresvetov – ”Berättelsen om Mehmet sultan” – beaktas i synnerhet, då denna berättelse kan ha använts för att förstora denne skriftställares betydelse. Av intresse är att bestämma om den moderna historieforskningens koncentrering på detta verk är vetenskapligt berättigad, eller om den är ett arv från tendentiös historieforskning på sovjetisk tid. Denna studie finner underminerande tendenser i den sovjetiska historieskrivningen sett till bedömningen av Ivan Peresvetovs betydelse som tänkare, men finner inte indikationer på att fokuseringen på ”Berättelsen om Mehmet sultan” skulle vara ett vetenskapligt illegitimt arv från sovjettidens historieskrivning.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Soviet history
 • Soviet historiography
 • Russian political thought
 • Marxism-Leninism
 • Historical materialism
 • Marxist historicism
 • National Bolshevism
 • Muscovy
 • Ivan the Terrible

Handledare

 • Johanna Lindbladh (FD)