Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Den svenska Gatsby : en komparativ studie av två svenska översättningar av F. Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby

Författare

  • Marjut Edelman

Summary, in Swedish

Denna uppsats baseras på en jämförande undersökning av två av fyra befintliga svenska översättningar av den amerikanske författaren F. Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby från 1925. Med en kvalitativ metod som bygger på näranalys av textutdrag ur romanen och de båda översättningarna jämförs de med varandra för att utröna vilken som kan anses mera källtexttrogen. De aspekter som särskilt studeras är meningsindelning och skiljetecken, ordval och bildspråk. Undersökningen indikerar att den senare översättningen i övervägande delar förhåller sig mer källtextnära. Detta är i överensstämmelse med den så kallade nyöversättningshypotesen enligt vilken en senare översättning av ett verk tenderar att vara mer källtextnära än en tidigare.

Avdelning/ar

  • Translation Program

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • The Great Gatsby
  • nyöversättning
  • nyöversättningshypotesen
  • komparativ analys
  • källtexttrogenhet

Handledare

  • Lisa Holm (Professor)