Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utan tvekan är det så … En studie av modala adverb i spanskan och deras svenska översättningsmotsvarigheter

Författare

 • Disa Holmlander

Summary, in Swedish

Syftet med detta masterarbete är att kartlägga de svenska översättningsmotsvarigheterna till de spanska modala adverben SIN DUDA (’utan tvivel’), med varianterna SIN DUDA ALGUNA, SIN NINGUNA DUDA och SIN DUDA NINGUNA (’utan något tvivel’), och DESDE LUEGO (’naturligtvis’). Materialet som undersöks är Europarl Corpus, en parallellkorpus med förhandlingsreferat från Europaparlamentet. Deskriptiva analyser av kvantitativ, kvalitativ och komparativ karaktär görs av de spanska adverben och deras motsvarigheter i översättning till och från svenska. Aspekter som undersöks är översättningsmotsvarigheternas lexikala betydelsetyper och grammatiska kategorier, adverbens strykningsfrekvens och förekomst i kombination med andra modala uttryck, kombinationernas överföringsmönster och, slutligen, översättningsmönster med koppling till adverbens diskursiva funktioner. Resultaten visar bland annat på ett tydligt mönster av translationese och en stor variation i översättningsmotsvarigheter, i synnerhet för SIN DUDA, vars översättningar också skiljer sig från ordboksmotsvarigheterna. En högre strykningsfrekvens och förekomst i modala kombinationer för DESDE LUEGO kan eventuellt kopplas till adverbets mer etablerade status som diskursmarkör. Adverbens grammatiska form överförs i mycket hög grad till måltexten. Flera av resultaten ligger i linje med tidigare studier av andra språkpar.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Epistemiska modala adverb
 • modalitet
 • sannolikhet
 • diskursmarkörer
 • översättning
 • spanska
 • translationese

Handledare

 • Ingela Johansson