Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vem bryr sig om fansubs? : En explorativ studie över forskningsläget kring fanundertextning

Författare

 • William Perung

Summary, in Swedish

Den här uppsatsen undersöker fanundertextning (fansubs) och består av två delundersökningar: en litteraturstudie som undersöker den befintliga akademiska kunskapen om fanundertextning och en bibliometrisk studie som undersöker fanundertextningsforskningens publicerings-verksamhet. Litteraturstudiens granskning utgår från artiklar som ger en omfattande överblick över fanundertextningens historia, arbetsprocesser och kännetecken. Den bibliometriska studien utgår från totalt 563 vetenskapliga artiklar som omnämner fanundertextning, för att mäta den akademiska medvetenheten om fanundertextning, och de 171 vetenskapliga artiklar därav som behandlar fanundertextning, för att mäta fanundertextningsforskningens publiceringsverksamhet, publiceringsverksamhetens geografiska fördelning, vilken typ av studier som bedrivits om fanundertextning och vilka ämnen som tagits upp i deskriptiva studier om fanundertextning. Litteraturstudiens resultat visar på ett stort akademiskt kunskapsunderlag om fanundertextning: Idag vet vi att fanundertextning uppstod för att tillgängliggöra utländska filmer och serier som saknade översättningar samt för att erbjuda ett alternativ till domesticerande eller censurerande översättningar, att fanundertextare arbetar i grupp utefter tydligt strukturerade produktionskedjor och motiveras av en kärlek till och en vilja av att dela med sig av utländsk media, och att fanundertexter skiljer sig kraftigt från professionella undertexter vad gäller grafisk utformning och översättningsstrategier. Den bibliometriska studiens resultat visar att fanundertextnings-forskningens publiceringsverksamhet vuxit avsevärt under perioden 2005-2020, under vilken den diversifierats geografiskt till att år 2020 involvera 44 olika länder. Den bibliometriska studien visar även att majoriteten av fanundertextningsforskningen fokuserat på kontrastiva, deskriptiva och översättningssociologiska studier och att de mest studerade ämnena är notförklaringar och foreignisering. Det finns dock en brist på receptionsstudier, vilket gör det svårt att bedöma fanundertextning ur ett mottagarperspektiv.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2022

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • fansubs
 • fanundertextning
 • översättning
 • undertextning
 • anime
 • bibliometri
 • litteraturstudie
 • explorativ
 • översättningsstrategi
 • publiceringsverksamhet
 • kollaborativ översättning
 • fandom
 • fansubbing
 • fan subtitling
 • translation
 • subtitling
 • bibliometric
 • literature review
 • exploratory
 • translation strategies
 • publishing activity
 • collaborative translation

Handledare

 • Lisa Holm (Professor)