Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Cenobiter och människohökar: om översättning av ordlekar i de två svenska versionerna av Henry David Thoreaus Walden

Författare

 • Linus Klasson

Summary, in Swedish

I denna masteruppsats jämförs de två svenska översättningarna av Henry David Thoreaus Walden (1854): Frans G. Bengtssons förstaöversättning från 1924 och Peter Handbergs nyöversättning från 2006. Uppsatsen behandlar översättningen av verkets ordlekar i syfte att utröna hur de två översättarna har hanterat detta humoristiska inslag. I en kvantitativ och en kvalitativ analys undersöks hur översättarna har överfört både ordlekarnas funktion och betydelseinnehåll. I den kvantitativa analysen klassificeras deras översättningsstrategier i fyra kategorier, och sedan fastställs frekvensen för översättningslösningarna inom varje kategori. Resultatet visar på mycket små skillnader i frekvensen för de strategier som översättarna tillämpat, och det ger inget stöd åt nyöversättningshypotesen eftersom nyöversättningen inte bevarar ordlekarna i högre grad än förstaöversättningen. Samtidigt visar analysmaterialet på tendenser till ett mer källtextnära förhållningssätt i nyöversättningen i andra avseenden än bevarandet av ordlekarna. Den kvalitativa analysen utgår från kategorierna i den kvantitativa och lyfter fram exempel på översättarnas lösningar där framför allt överföringen av ordlekarnas semantiska innehåll analyseras. Den kvalitativa analysen visade på stora likheter beträffande överföringen av betydelseinnehållet i ordlekarna, men även på en del skillnader mellan måltexterna i detta avseende.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2022

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • H.D. Thoreau
 • Walden
 • ordlekar
 • dubbeltydighet
 • nyöversättning
 • nyöversättningshypotesen
 • Frans G. Bengtsson
 • Peter Handberg
 • översättningsstrategier

Handledare

 • Lisa Holm (Professor)