Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"När vi pratar om det så börjar jag förstå" - Shared Reading som läsfrämjande arbetssätt inom gymnasieskolan

Författare

  • Johanna Glansén

Summary, in Swedish

Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka läspraktiken Shared Readings möjligheter och begränsningar som läsfrämjande arbetssätt inom svensk gymnasieskola. Shared Reading är en läspraktik som fokuserar på det sociala och personliga i läsningen. Under ledning av en utbildad läsledare träffas Shared Reading-grupper regelbundet och läser en eller ett par utvalda texter högt. Under läsningen görs pauser där deltagarna gemensamt får reflektera över texten.
De senaste årens skolforskning visar att den svenska skolan behöver höja kvaliteten i arbetet med läsfrämjande insatser eftersom läsförståelsen bland barn och unga sjunker. Forskning visar dessutom att skolornas läsfrämjande arbete avtar ju äldre eleverna blir. Både lärare och elever vill och behöver mer samtal om läsning och efterfrågar mer stöd för litteratursamtal i undervisningen.
Under vårterminen 2023 genomfördes ett pilotprojekt på en grupp elever för att implementera Shared Reading i en svensk gymnasieskola. I samband med detta genomfördes denna uppsats. I uppsatsen studeras och analyseras elevernas interaktion under SR-sessionerna. Hur samtalar de om litteratur? Vad är deras inställning till Shared Reading som läsfrämjande arbetssätt? Uppsatsen är en mixad kvalitativ studie som består av observationer, ljudinspelning av gruppsamtal och ett fokusgruppssamtal med de elever som ingick i pilotprojektet.
Resultatet visar att det både finns möjligheter och svårigheter med att införa Shared Reading i undervisningen. Eleverna uppskattar den sociala läsningen och hur de får ta del av varandras tankar och erfarenheter om texterna. Men de har svårt att tro att den intima och personliga stämningen som uppstår under Shared Reading-mötena hade fungerat lika väl i helklass inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det läsfrämjande arbetet är ett sätt att engagera elever till läsning. Det finns därför anledning till att inspireras av Shared Reading i framtida litteraturundervisning för att underlätta för elever att samtala om litteratur.

Publiceringsår

2023

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Shared reading
  • högläsning
  • litteratursamtal
  • litteraturundervisning
  • läsfrämjande

Handledare

  • Anders Ohlsson (Professor)