Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Känslors roll i läs- och skrivundervisningen hos elever vid särskilda ungdomshem: En kvalitativ intervjustudie av lärare vid den statliga ungdomsvårdens skolverksamhet

Författare

  • Johanna Isaksson

Summary, in Swedish

Syftet med detta examensarbete är att skapa en bättre förståelse för vilken roll känslor har för att bedriva kunskapsutvecklande läs- och skrivundervisning i svenskämnet inom ramen för skolverksamheten på särskilda ungdomshem, vid Statens institutionsstyrelse. Det empiriska materialet i examensarbetet är semistrukturerade kvalitativa intervjuer av fem lärare vid olika särskilda ungdomshem, geografiskt placerade över hela Sverige. Som analysmetod tillämpas tematisk analys. Resultaten från undersökningen indikerar att känslor har en betydande roll i läs- och skrivundervisningen och att det egentliga skolarbetet föregås av ett relationellt arbete där läraren behöver bygga ett förtroende till eleven, kartlägga den enskilda elevens läs- och skrivförmågor och tidigare skolerfarenheter. Resultaten pekar även mot att negativa känslor som frustration och skam hämmar elevens lärprocess, medan positiva känslor som delad glädje kan engagera eleverna i läs- och skrivundervisningen.

Publiceringsår

2023

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • läs- och skrivundervisning
  • skolverksamheten vid särskilda ungdomshem
  • känslor
  • Statens institutionsstyrelse

Handledare

  • Sanna Skärlund (Senior lecturer)