Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Plats för topos: Retorikövningen kria och elevers sakprosaskrivande

Exploring Topos: The impact of Kria on Students' expository writing

Författare

  • Elia Flink

Summary, in Swedish

Inom den senare skoldidaktiska forskning som gjorts tillskrivs sakprosaskrivande allt större vikt. I takt med ökade krav på skrivfärdigheter i skolans högre årskurser synliggörs elevers svårigheter med denna genre. Dessa färdigheter kan betraktas angelägna för ett aktivt samhällsliv i ett demokratiskt samhälle, och därtill nödvändiga för att i enlighet med skolans uppdrag kunna orientera sig i den komplexa verklighet vi lever i.
Syftet med uppsatsen är att mot denna bakgrund undersöka hur retorikövningen kria kan visa
sig vara ett redskap för utvecklandet av elevers sakprosaskrivande. För att besvara syftet
besökte jag en gymnasieskola i nordöstra Skåne och använde mig av observationer och
elevers reflektioner kring min undervisning som primär metod.
Av det som framgick i analysen verkade de flesta elever uppskatta de strategier som krian
erbjöd i deras skrivprocess. Eventuella svårigheter handlade om övningens svårbegripliga
språk samt den begränsade tid de fick till förfogande. Övningen kan sägas ha potential att
erbjuda gymnasieelever verktyg som de kan använda för att utveckla skrivfärdigheter inom
textgenren sakprosa.

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • sakprosa
  • skrivfärdigheter
  • kria
  • progymnasmata
  • topos
  • topiker

Handledare

  • Anders Sigrell (Prof.)