Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Normalizing the Natural : A study of menstrual product destigmatization

Normaliseringen av det Naturliga : En studie om avstigmatiseringen av mensprodukter

Författare

 • Louise Klintner

Summary, in Swedish

I denna avhandling utvecklar jag förståelsen kring avstigmatiseringsprocesser till att inkludera produkters avstigmatisering. Tidigare forskning kring avstigmatisering har främst fokuserat på individer, grupper, organisationer och industrier. Dock finns det en mängd empiriskt bevis som vittnar om att produktstigma har signifikanta effekter på marknadslogiker, inklusive enligt lag bestämda produktklassificeringar, marknadsföringsutmaningar, samt brister på innovation och entreprenörskap.

Runt 300 miljoner personer menstruerar varje dag runt om i världen. Trots detta, består marknaden för mensprodukter primärt av homogena produkter som har funnits sedan sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Samtidigt finns det en förvånansvärd brist på regleringar och standards, i synnerhet på global nivå, som ska säkerställa en bred säkerhet för alla dessa användare världen över. Andra produkter som används så nära inpå eller inuti kroppen är generellt sett kraftigt reglerade och/eller standardiserade. I en pilotstudie där jag undersöker dessa tillsynes motsägelsefulla koncept fann jag att en av de mest fundamentala anledningar för status quo är stigmat kring mens och mensprodukter.

Genom att använda mig av flera olika metoder där jag kombinerade aspekter från fallstudier, aktionsforskning, och dokumentstudier, undersökte jag mensproduktsfältet från en syntes av teori som inkluderar stigma, avstigmatisering, och neoinstitutionell teori. Jag utvecklade ett ramverk genom vilket produktavstigmatisering kan förstås. I ramverket betonar jag tre primära mekanismer som driver på produktavstigmatiseringen, samt hur dessa tar sig uttryck på alla tre nivåer i samhället. Dessa mekanismer består av om klassificering, associering, och att påkalla agentskap.

Jag har framkallat tre stycken huvudbidrag till forskning. För det första levererar jag en omfattande studie om avstigmatisering som inkluderar olika dynamiker och nivåer, vilket inte har gjorts tidigare, framför allt inte kring mensprodukter. För det andra finner jag, i kontrast med tidigare forskning, att avstigmatiseringsprocesser inte endast sker uppifrån och ner, utan även nerifrån och upp. För det tredje och sista utvecklar jag vår förståelse för organisationers roll, inklusive entreprenörer, och deras innovativa kapaciteter att påverka institutionell förändring.

Publiceringsår

2021-03-26

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Studies in Economics and Management

Issue

150

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

MediaTryck Lund

Ämne

 • Business Administration

Nyckelord

 • stigma
 • avstigmatisering
 • mensprodukter
 • produktstigma
 • Stigma
 • Destigmatization
 • Normalization
 • Product stigma
 • Product Destigmatization
 • Menstrual products
 • Menstrual Hygiene Products: classification
 • Female Hygiene Products

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7895-780-4
 • ISBN: 978-91-7895-779-8

Försvarsdatum

16 april 2021

Försvarstid

13:15

Försvarsplats

Rhenmansalen/Alfa 5:B413

Opponent

 • Sara Louise Muhr (Professor)