Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ear Reconstruction. Clinical and physiological evaluations.

Författare

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Mikroti är en medfödd avvikelse där ytterörat

inte utvecklats normalt. Defekten kan variera

från att örat nästan är normalt till att det saknas

helt och hållet, s.k. anoti. I Sverige inträffar detta

i c:a 2 fall per 100 000 nyfödda. Pojkar drabbas i

större utsträckning och höger sida är den vanligaste.

Båda sidor drabbas i c:a en tiondel av fallen.

Förträngning av yttre hörselgången ses hos

en majoritet av patienterna med mikroti och det

föreligger i dessa fall en hörselnedsättning eftersom

ljudet inte når innerörat.

En ensidig mikroti kan rekonstrueras i tre

seanser genom att använda det egna revbensbrosket.

Brosket formas till ett öra och placeras

i en ficka under huden på örats plats för att i ett

senare skede resas och slutligen finjusteras. Rekonstruktionen

kan påbörjas när bröstkorgsomfånget

är tillräckligt. Patienten skall också vara

välmotiverad och så långt möjligt är förstå vad

operationerna kommer att innebära i form av tid

på sjukhus, smärta, konvalescens etc. I praktiken

kan rekonstruktionsförfarandet därmed oftast

påbörjas vid 6–7 års ålder.

Under de tre kirurgiska stegen kommer mottagarområdet

att utsättas för ett flertal snitt där

såväl nerver som blodkärl måste delas. Vidare

görs en friläggning under huden så att brosket

kan få plats. Huden som täcker örat riskerar därmed

att mista viktiga skyddsfunktioner såsom

känsel för värme, kyla och tryck. Ett rekonstruerat

öra utan dessa skyddsfunktioner i huden

skulle mycket väl kunna löpa större risk för sårbildning

till följd av skador av olika slag. Ett sår

i huden skulle i sig kunna äventyra det underliggande

broskskelett och därmed hela rekonstruktionen.

Att utvärdera känsel för värme, kyla och tryck

i det rekonstruerade örat är således angeläget och

inom ramen för våra studier har detta skett. Vi

har också undersökt blodflödets återhämtning

och reglering.

Det rekonstruerade örat dimensioneras för

att matcha det normala örat. En sjuårings öra

växer mindre än 7,5 mm fram till 18 års ålder.

Huruvida det rekonstruerade örats brosk växer är

omdebatterat men klinisk erfarenhet samt vissa

vetenskapliga rön talar för att det finns en tillväxtpotential

hos det transplanterade brosket. I

ett led att på sikt kunna utvärdera brosktillväxten

i anslutning till öronrekonstruktion har vi i

första hand utvärderat mätmetoden digital morfometri,

dvs. storleksmätning på digitala foton

med därtill avsedd mjukvara. Metoden jämfördes

med de två manuella metoderna passare &

linjal samt skjutmått.

Våra fynd visar att det finns en hög grad av

återhämtning av känseln för värme och kyla i

det rekonstruerade örat även om något nedsatt

känsel för värme noterades i örats övre del. Känsel

för tryck visade samma mönster med en hög

återhämtning i kombination med något höjda

tröskelvärden i den övre delen. Blodflödet i det

rekonstruerade örat var väsentligen lika med det

normala örat och vid kroppsuppvärmning ökade

blodflödet på likartat sätt. Digital morfometri visade

samma grad av slumpfel som passare & linjal

samt skjutmått när normala öron mättes. Digital

morfometri kan visa hög precision även vid mätningar

på rekonstruerade öron, men det finns en

individuell variation från bedömare till bedömare.

Sammanfattningsvis återhämtar sig det rekonstruerade

örats känsel och cirkulation på ett

tillfredställande sätt. Digital morfometri förefaller

vara en lämplig metod för att mäta örats dimension

och tillväxt, förutsatt att man bestämmer

den enskilde användarens precision och förmåga

att reproducera sina resultat vid upprepade

mätningar.

Publiceringsår

2012

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series

Volym

2012:75

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Reconstructive Surgery, University of Lund

Ämne

  • Surgery

Nyckelord

  • Plastic surgery
  • autologous ear reconstruction
  • sensitivity
  • blood flow
  • digital morphometry

Status

Published

Handledare

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1652-8220
  • ISBN: 978-91-86671-04-4

Försvarsdatum

30 november 2012

Försvarstid

09:00

Försvarsplats

Inga Marie Nilssons gata 46, Skåne University Hospital, Malmö

Opponent

  • Jorma Rautio