Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyodling i Sverige under 2000-talet. Förekomst och orsaker - en preliminär analys.

Författare:
  • Lovisa Solbär
Publiceringsår: 2011
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Rapporter och notiser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet
Volym: 172
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet

Sammanfattning

Rapporten beskriver förekomst och orsaker av nyodling i Sverige under 2000-talet utifrån ett antal gårdsfall där enskilda skiften nyodlats och två års statistik över skogsavverkning med ändamålet att föra över skogsmark till jordbruksmark. Statistiken diskuteras på nationell, läns- och kommunnivåer och jämförelser görs av nyodlingsarealen med befintliga arealer jordbruks- och skogsmark liksom av antalet nyodlingsärenden och antalet jordbruksföretag. Nyodlingen och motiven bakom nyodling på de studerade gårdarna diskuteras. Nyodling till betes- eller åkerbruk förekommer enligt resultaten i hela landet med undantag för storstadsområden och omfattade under undersökningsperioden 5150 ha varav den övervägande arealen åsyftade bete. Nyodlingen har på de studerade gårdarna socio-ekonomiska och rumsliga orsaker som tillsammans får en skogsröjning för jordbruksändamål framstå som rationell och lönsam i ett sammanhang där man sedan tidigare bedriver jordbruk.

Nyckelord

  • Human Geography

Övriga

Published
  • ISBN: 978-91-949006-2-1

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen