Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Linkworker - Överbryggare, ett nödvändigt inslag i framgångsrika integrationsprojekt

Författare:
  • Susanne Ewert
  • Marianne Liedholm
  • Göran Lindberg
Publiceringsår: 2004
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Konferensbidrag

Sammanfattning

Efter att ha utvärderat olika projekt, som utförts inom den svenska regeringens storstadssatsning under åren 1999- 2004 i Malmö, anser vi oss kunna dra några generella slutsatser om vad som karaktäriserar framgångsrika metoder för att åstadkomma integration. Viktigast är att kommunikationskanaler öppnas i vilka information får flöda i alla riktningar. Men för att detta flöde skall bli verkligt förståelseskapande måste det finnas en grundläggande tillit mellan de inblandade t ex mellan nyinvandrade föräldrar och skolan eller mellan nyinvandrade och olika myndigheter. Detta sker effektivast på ett personligt plan där personer, som har förankring hos samtliga inblandade, får en viktig roll som mellanhänder. De senare har ibland haft olika benämningar som direkt pekat på rollens funktion. I Malmö har de omväxlande kallats integratörer, brobryggare och linkworkers. I andra fall har de ingen speciell titel men fungerar ändå i praktiken som mellanhänder. De kan vara anställda, förtroendevalda, ”eldsjälar” eller helt enkelt aktiva medborgare. Vi föreslår termen överbryggare som samlingsbeteckning för personer som, medvetet eller omedvetet, hjälper skilda individer, grupper, myndighetsrepresentanter, arbetsgivare etc att få tillit och kontakt med varandra med följd att en integrations- och förståelseprocess kan påbörjas.

I artikeln demonstrerar vi överbryggarnas betydelse i olika avseenden med exempel från såväl framgångsrika som mindre lyckade integrationsprojekt. Vårt syfte är att förmedla insikter om integrationsprocessens problematik, vilka egenskaper som överbryggaren bör ha och vilka förhållanden och villkor som bör råda för att resultatet skall bli det önskade. Då två av författarna är sociologer och en etnolog kommer vi att peka på en del mer eller mindre uppenbara anknytningar både till etnologiska och sociologiska perspektiv. Inom sociologin bedömer vi framförallt insikterna från den symboliska interaktionismen som fruktbara.

Nyckelord

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Övriga

Unpublished

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen