Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Playing at Work : Organizational Play as a Facilitator of Creativity

Författare

 • Samuel West

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Syftet med avhandlingen var att undersöka om och hur lek påverkar arbetsplatsens kreativitet. Forskning har visat att leken är viktig för barns kreativitet, men leken kan också gynna vuxnas kreativitet. En vanlig definition av kreativitet är att den innebär skapandet av något som är både nytt och nyttigt. När lek definieras beskrivs den som ett mentalt tillstånd eller en inställning till det aktören gör snarare än en specifik aktivitet. Lek kan därmed definieras utifrån dess fem utmärkande egenskaper; leken är självvald, lättsinnig, upplevs som rolig, involverar fantasin och att leken växer fram utifrån en struktur eller givna regler. Lekens lättsinnighet är ett viktigt element eftersom leken görs enbart för att det är roligt, leken leken syftar inte till resultat.Avhandlingens första studie utforskade hur leken används av konsulter för att främja kreativitet i organisatoriska sammanhang, hur man tror att leken ökar kreativiteten samt hur leken främjas i arbetssammanhang. Undersökningens resultat tyder på att leken har stor potential att öka kreativiteten genom att träna öppenhet, öka medarbetarnas inre motivation och leda till goda relationer på arbetsplatsen. Studien identifierade även vad som anses främja eller dämpa lekfullheten på arbetsplatsen. Lekfulla stimuli och en uttalad tillåtelse att leka främjar arbetsplatsens lekfullheten medan påtvingat förkoreograferat “kul” och en hög stressnivå dämpar lekfullheten.I den andra studien fick deltagare lekfulla stimuli eller ‘cues’ under ett vanligt inbokat arbetsmöte, medan en kontrollgrupp fick en vanlig fruktkorg. Experimentet visade att lek-cues/stimuli ökar mötets kreativa klimat, lekfullhet samt även deltagarnas upplevelse av mötes-produktiviteten.Den tredje studien undersökte hur en längre lekintervention bestående av en kurs i lekfull improvisationsteater påverkade medarbetarnas kreativitet. Jämfört med kontrollbetingelsen, visade interventions-gruppen efter lekinterventionen en ökning av både individuell kreativitet och gruppkreativitet.Huvudslutsatsen av avhandlingens tre undersökningar är att det finns ett positivt samband mellan arbetsplatsens lek och kreativitet. Den kunskapen är av stor vikt för de organisationer som strävar efter att öka kreativitet och innovation, då främjandet av ett lekfullt arbetsklimat potentiellt gynnar såväl arbetsglädjen som kreativiteten.

Publiceringsår

2015

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Psychology, Lund University

Ämne

 • Psychology

Nyckelord

 • improvisation
 • workplace meetings
 • organizations
 • innovation
 • organizational creativity
 • playfulness
 • creativity
 • Play

Aktiv

Published

Handledare

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7623-479-2
 • ISBN: 978-91-7623-478-5

Försvarsdatum

4 december 2015

Försvarstid

13:15

Försvarsplats

Kulturens auditorium, Tegnérsplatsen, Lund

Opponent

 • Babis Mainemelis (Professor)