Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Navigating in the landscape of ambiguity: A stakeholder approach to the governance and management of hybrid organisations

Författare

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Utvecklingen av offentlig sektor har de senaste årtiondena till stor del påverkats av New Public Management. Som en konsekvens av detta har en ”marknadisering” av offentliga verksamheter och organisationer skett. Denna ”marknadisering” har resulterat i att det finns organisationer i offentlig sektor som varken passar in på beskrivningen av offentliga organisationer eller privata företag, utan de är så kallade hybridorganisationer. Hybridorganisationer utgör ett attraktivt alternativ till mer traditionella offentliga organisationer. Samtidigt har de kritiserats och det råder en osäkerhet kring hur dessa organisationer ska styras och ledas.I denna bok använder jag mig av ett intressentperspektiv för att analysera den heterogena karaktären hos hybridorganisationer och den mångtydiga kontext inom vilken dessa organisationer verkar. Analyseras gör även de utmaningar detta innebär för styrning och ledning av hybridorganisationer och hur ägare, styrelse och VD hanterar dessa utmaningar. Till grund för den analys som görs ligger fallstudier av tre samägda svenska kommunalägda aktiebolag.Studien visar att relationen mellan en hybridorganisation och dess intressenter och de krav och förväntningar intressenter har är mångtydiga. Denna mångtydighet är ett resultat av hybridorganisationers heterogena karaktär. Denna mångtydighet ställer krav på såväl styrning som ledning av hybridorganisationer. De krav som mångtydigheten ställer hanteras bäst av VD. VD kan hantera mångtydigheten genom att balansera och hantera de olika krav och förväntningar som intressenter har. För att VD ska kunna göra detta krävs det att han/hon kontinuerligt anpassar organisationen till de krav och förväntningar som intressenter har samt uppnår en balans mellan externa krav och förväntningar och vad organisationen åstadkommer.

Publiceringsår

2009

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Studies in Economics and Management

Volym

110

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund Institute of Economic Research

Ämne

 • Business Administration

Nyckelord

 • stakeholder perspective
 • hybrid organizations
 • governance
 • management
 • public sector organizations
 • municipal companies

Status

Published

Handledare

 • Magnus Lagnevik

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0284-5075
 • ISBN: 10 91-85113-36-0

Försvarsdatum

16 september 2009

Försvarstid

13:00

Försvarsplats

EC3: 207, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1, Lund

Opponent

 • Irvine Lapsley (Professor)