Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lagen som faktum eller verktyg

Författare:
Redaktör:
  • Lotta Pettersson
  • Tove Pettersson
Publiceringsår: 2012
Språk: Svenska
Sidor: 19-41
Publikation/Tidskrift/Serie: Kontrollens variationer
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Studentlitteratur AB

Sammanfattning

Ledord som opartiskhet, saklighet och objektivitet är vanligt förekommande i det rättsliga språket. Medan aktörer inom rättsväsendet gärna likställer denna orubbliga idé med en objektiv juridisk praktik, har forskare och andra aktörer hävdat att rättslig prövning långt ifrån alltid sker i en värderingsfri process – dvs. där juridiskt ovidkommande faktorer som kön, klass, etnicitet saknar betydelse.

Mitt intresse för ämnet ”rättsväsende och objektivitet” är emellertid av annat slag än att undersöka huruvida andra grunder än strikt juridiska ligger till grund för rättsligt beslutsfattande. i stället vill jag i ljuset av dessa objektivitetskrav analysera hur aktörer inom rättsväsendet i intervjuer själva beskriver sitt arbete. En konstruktionistisk analys av hur poliser och åklagare pratar och uttrycker sig kan visa hur ’objektivitet’ åberopas och demonstreras; kort sagt hur ’objektivitet’ blir till. De intervjuade poliserna tycks vara mer obekymrade om att uttrycka personliga uppfattningar och är i det närmaste måna om att visa upp en emotionellt engagerad sida på ett sätt som inte alls liknar åklagarnas självpresentationer.

Nyckelord

  • Social Work
  • Polis
  • åklagare
  • objektivitet
  • självpresentationer
  • rättfärdigande

Övriga

Published
  • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk-lup-obsolete
  • ISBN: 978-91-44-07425-2

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen