Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Man är vad man heter. Namn och identitet

Författare

Summary, in Swedish

Vad vi heter och varför vi heter just det vi heter är starkt kulturbetingat. Namn är inte neutrala. De spelar stor roll för hur vi kategori serar varandra, socialt och kulturellt. Olika namn skapar också olika förväntningar. Namnet Ibrahim ger helt andra signaler än Ulrik och Eugen. Med hjälp av namnet drar vi slutsatser om personens ålder, bakgrund, nationalitet, sociala och religiösa bakgrund. Denna bok handlar om vad namn betyder – för den som bär det, för den som ger det och för den som ser eller hör det.

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Carlsson Bokförlag

Ämne

 • Ethnology

Nyckelord

 • identitet
 • kultur
 • språk
 • namngivning
 • kategorisering
 • names
 • personal names
 • identity
 • culture
 • language
 • categorisation
 • naming
 • förnamn
 • personnamn
 • namn

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7203-758-X