Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Three essays on our planetary future

Författare

 • Rasmus Karlsson

Summary, in Swedish

Föreliggande avhandling argumenterar för värdet av ett långsiktigt planetärt perspektiv i politiken. Vi har blivit vana att tänka på de risker som moderniteten genererar utifrån ett vidgat tidsligt och rumsligt perspektiv (till exempel utgör år 2100 en återkommande referenspunkt för forskningen kring globala klimatförändringar). På samma sätt bör vi fråga oss vilka politiska möjligheter som mänskligheten kan tänkas ha inom motsvarande tidsrymd. Utifrån tre artiklar som tidigare publicerats i internationell vetenskaplig press syftar avhandlingen till att visa hur ett långsiktigt planetärt perspektiv kan hjälpa till att förändra vår förståelse av hållbarhetsfrågor och göra det möjligt att formulera nya politiska strategier på global nivå. Samtidigt vill avhandlingen visa på farorna med ett dylikt makroperspektiv och uppmärksamma behovet av lokal kunskap och demokratisk förankring. I takt med att hållbarhetsproblematiken blir alltmer akut ökar behovet av en medveten proaktiv politik som förmår överbrygga politiska låsningar och skapa nya berättelser om mänsklighetens framtid. Genom att utmana en rad etablerade perspektiv, från djupekologi till liberal tillväxtoptimism, hoppas avhandlingen kunna inspirera till en förnyad demokratisk debatt om dessa frågor.

Publiceringsår

2010

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

162

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • democracy
 • intergenerational justice
 • Global change
 • sustainable development
 • innovation policy

Status

Published

Handledare

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 91-88306-81-x
 • ISBN: 978-91-88306-81-4

Försvarsdatum

17 december 2010

Försvarstid

13:15

Försvarsplats

Edens hörsal, Paradisgatan 5 H, Lund

Opponent

 • Sverker Jagers (Professor)