Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

How visual ergonomics interventions influence health and performance - with an emphasis on non-computer work tasks

Författare

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Synergonomiska bedömningar och interventioner genomfördes på icke-dator relaterade arbetsuppgifter vid återvinningsanläggningar, postsorteringsanläggningar och i operationssalar. Resultaten kan i viss mån tillämpas på andra yrken och arbetsplatser.

Syftet med forskningen var att undersöka vilken påverkan synergonomiska interventioner hade vad gällande ögonbesvär, muskuloskeletala besvär, huvudvärk och synförmåga. Intervention utvärderades genom direkta observationer, t.ex. en expertbedömning och genom indirekta observationer med hjälp av frågeformulär. Individer med ögonbesvär rapporterade mer muskuloskeletala besvär än de utan. Faktorer med påverkan på ögon- och muskuloskeletala besvär var den visuella miljön, den visuella förmågan samt behov av glasögon. Resultaten visar att även icke-dator relaterade arbetsuppgifter kan framkalla besvär liknande de som tidigare rapporterats bland datoranvändare.

Utvärderingar av arbetsplatser och interventioner med belysning och glasögon utfördes i de studier som presenteras i denna avhandling. Interventionerna utvärderades genom direkta observationer, t.ex. en expertbedömning och genom indirekta observationer med hjälp av frågeformulär.

För yngre brevbärare innebar bättre belysning en minskning av ögon- och muskuloskeletala besvär. Före interventionen hade individer med ögonbesvär lägre produktivitet än de utan, efter interventionen försvann denna skillnad. För brevbärarna som fått styrkan i sina glasögon korrigerad minskade nackbesvären, särskilt på sidan med statisk muskelbelastning under brevsortering. Det är möjligt att förbättra arbetsställningen för brevbärare med presbyopi (åldersynthet) med anpassade sorteringsglasögon vilka ger en förbättrad arbetsställning med minskad bakåtlutning av huvudet.

God luminanskontrast är viktigt vid visuellt krävande arbete såsom kirurgi. Detta gäller särskilt för operationssköterskor som ser in i mycket starkt operationsljus men som även ska kunna se på lägre upplysta instrumentbord och andra funktioner i operationssalen. Kirurgens visuella fokus är i operationsområdet, och dennes ögon är helt ljusadapterade till den höga belysningsstyrka som finns där. Det kan ta upp till två minuter innan deras syn mörkeradapterat för att fullt ut även se övriga delar av operationssalen. I interventionsstudie påvisades att en ny typ av starkare allmänbelysning minskade luminanskontraster mellan operationssåret och omgivningen särskilt runt operationsbordet. Dessutom ökade operationspersonalens synförmåga i kombination med en minskad trötthet.

Avhandlingen visar att synergonomi är en tvärvetenskaplig disciplin som kräver helhetssyn. Den bidrar förhoppningsvis till att öka medvetenheten om effekterna av en god visuell miljö och dess fördelar för individens hälsa.

Publiceringsår

2014

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Ämne

 • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Nyckelord

 • light
 • eye
 • eyestrain
 • vision
 • illuminance
 • spectacles
 • glasses
 • lenses
 • surgery
 • postal workers
 • operating theatres
 • sorting
 • post
 • mail
 • recycling
 • recycling facilities

Status

Published

Handledare

Försvarsdatum

14 februari 2014

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Lecture hall Stora Hörsalen, Ingvar Kamprads Design Center, Sölvegatan 26, Lund University Faculty of Engineering

Opponent

 • Knut-Inge Fostervold