Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

...han fick det bättre i himmelen

Författare:
Publiceringsår: 2007
Språk: Svenska
Sidor: 71-82
Publikation/Tidskrift/Serie: ETN: etnologisk skriftserie2005-01-01+01:00
Volym: 3
Dokumenttyp: Artikel i tidskrift
Förlag: Etnologiska institutionen, Lunds universitet

Sammanfattning

En ny europeisk studie granskar hur allmänheten i sex länder ser på organtransplantationer och postnatala genetiska test. Det rör sig om Cypern, Österrike, Tyskland, Frankrike och Sverige. I undersökningen framkommer att de tillfrågade personernas funderingar följer två övergripande spår: Här finns å ena sidan tankar om den medicinska utvecklingens potential, å andra sidan reflektioner rörande dess kulturella och etiska konsekvenser.Att biomedicin och biotekniska ingrepp ger upphov till möjlighets- och riskscenarier är välkänt. Betydligt mindre kunskap finns om vad som döljer sig bakom kategorierna "möjlighet" och "risk". Ett sätt att närma sig det kulturspecifika i människors tankemodeller är att spegla de olika samhällenas officiella synsätt mot hur allmänheten resonerar. I samtliga länder har man därför dels genomfört en kartläggning av rådande riktlinjer i bl.a. lagstiftning, media och intresseorganisationer, dels startat samtalsgrupper om organtransplantation och postnatala test. Till grund för diskussionerna låg ett antal givna tema som biomedicin och kroppsuppfattning, identitet och kön, religion, moral och medbestämmanderätt. Utifrån dessa teman utkristalliserade sig ett flertal frågor som bland annat berörde transplantationers förmåga att ge ”nytt” liv kontra funderingar om hur många av kroppens organ som kan ersättas utan att individen mister sitt ”rätta” jag. Andra spörsmål behandlade gentests informationsvärde, det vill säga det spänningsförhållande där möjligheten att kartlägga ärftliga sjukdomar i preventivt syfte, riskerar bli en informationsbörda som åläggs såväl samhället som individen. För vill människor verkligen få reda på sina, kanske obotbara, sjukdomar och vem ska i förlängningen få kännedom om dem - släkten, arbetsgivaren eller rent av försäkringsbolagen?

Contract No SAS6-CT-2003-510238, CoB, Challenges of Biomedicine - Socio-Culture Contexts, European Governance and Bioethics.

Specific Targeted Project (STP), Citizens and Governance in a Knowledge-Bases Society
Recent developments in the field of biomedicine do not only constitute a challenge for the health care systems of modern societies. They also have a profound impact on the core concepts of individual and collective life. The corresponding changes of individual and collective identities take place within the framework of different historically shaped national conditions and traditions. This leads to ways of dealing with biomedicine that vary between cultures and to different perspectives on chances and risks.This interdisciplinary project aims at exploring the interrelation between socio-cultural conditions and ethical and legal arguments of medical research and practice. It poses the question to what extent concepts of identity on the cultural, bioethical and political level are influenced by biomedicine and, conversely, shape and regulate the medical practice themselves.

The socio-cultural background of modern biomedicine will be examined using a comparison of different European countries: Germany, France, the Netherlands, Sweden, Austria and Cyprus. Moreover, data from Latvia and Great Britain will be taken into account selectively. The emphasis of the project lies on the question how laypeople and patients view modern medicine and live with it. Thus, the prevailing, expert-centred perspective on biomedicine and its ethical challenges will be elaborated upon. The interactions and interdependencies between medicine and culture will be analysed comparatively considering organ transplantation and postnatal genetic testing as examples.

Nyckelord

  • Ethnology
  • culture
  • Transplantation
  • genetic testing
  • ethics
  • religion

Övriga

Published
  • Challenges of Biomedicine – Socio-cultural contexts, European Governance and Bioethics (COB)
  • ISSN: 1653-1361

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen