Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Den osynliga forskargruppen - ledarskap i och kring akademins verksamhetsbärande enheter

Redaktör:
  • Inger Lövkrona
  • Cecilia Agrell
  • Kajsa Widén
Publiceringsår: 2010
Språk: Svenska
Sidor: 99-131
Publikation/Tidskrift/Serie: AKKA AKademiska Kollegors Ansvar - Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2008-2009
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Lund University

Sammanfattning

Denna rapport är slutprodukten av ett projektarbete inom ledarskapsprogrammet AKKA III år 2009 och undersöker den paradoxala situation som uppstår då forskargrupper fungerar som verksamhetsbärande enheter samtidigt som deras formella roll i organisationen är oklar. Detta väcker frågeställningar som är relevanta ur ett ledarskapsperspektiv: Vad är egentligen en forskargrupp? Vilka olika typer av forskargrupper finns det? Vad sker under olika forskargruppers livscykel? Hur ser

könssammansättningen ut i de undersökta forskargrupperna? Vilka perspektiv på

ledarskapet finns inom och ovanför forskargrupperna? Hur är ledarskap i en forskargruppskontext

kopplat till genus och mångfald? Vilka kulturella föreställningar

om maskulinitet och femininitet råder i detta ledarskap? Hur beskrivs och synliggörs

forskargrupper av universitetet? Hur kan universitet utveckla det omgivande stödet

till forskargrupperna så att deras verksamhet kan utvecklas, utan att skapa en alltför

tung och kostsam byråkrati?

Vi gör inte anspråk på att ge uttömmande svar på alla dessa frågor, men vi har

påbörjat en faktabaserad undersökning av ovan nämnda frågeställningar som ligger

till grund för den vision som detta arbete mynnar ut i. Visionen kan sammanfattas i

följande tre huvudpunkter, som vidare beskrivs och diskuteras i denna rapport:

(1) Synliggjorda och erkända forskargrupper

(2) Omgivningens goda stöd för en fruktbar livscykel

(3) Ledarskap för ett gott forskargruppsklimat

Nyckelord

  • Other Social Sciences not elsewhere specified
  • academic leadership

Övriga

Published
  • Electromagnetic theory-lup-obsolete
  • ISBN: 978-91-633-6386-3

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen