Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inför promotionen

Information till deltagare i doktorspromotionen

Inbjudan och anmälan

Inbjudan skickas ut till samtliga som har disputerat eller kommer disputera, sedan senaste promotionen. Inbjudan skickas via post i början av mars till adresser som finns registrerad i ladok.

Instruktioner för anmälan till promotionen finns i i inbjudan. Önskar du uppdatera din adress ber vi dig vända dig till din fakultet.

Datum

Promotionen sker traditionellt sett den sista fredagen i maj, med obligatoriskt genrep på eftermiddagen dagen innan. Sista datum för disputation för att få delta i ceremonin är normalt sett tisdagen i promotionsveckan.

Deltagande

Samtliga som har försvarat en avhandling och fått sina kurser godkända är välkomna att delta i promotionen. Inbjudan skickas per automatik till de som disputerat sedan föregående års promotion eller kommer disputera senast tisdagen i promotionsveckan.

Det finns ingen möjlighet att skjuta upp sitt deltagande i doktorspromotionen, om inte särskilda skäl föreligger.

Doktorshatt

För samtliga doktorer vid

 • Teologiska fakulteten
 • Juridiska fakulteten
 • Medicinska fakulteten
 • Tekniska fakulteten
 • Konstnärliga fakulteten samt
 • ekonomie doktorer vid Ekonomihögskolan

som väljer att delta i ceremonin är doktorshatten obligatorisk. Många väljer att låna en doktorshatt från sin handledare eller kollega. Om du önskar köpa en doktorshatt kan denna till exempel beställas av Hattmakeriet i Malmö, 0704-83 76 15 i god tid. Akademiintendenturen har dessvärre inga hattar till utlåning.

Tekniska fakultetens doktorer kan beställa hattmärke hos guldsmed Ingrid Trilk:

Hatt avlämnas i Universitetshuset veckan innan promotionen. Inlämningstider meddelas i inbjudan.

Lagerkrans

För samtliga doktorer vid

 • Humanistiska fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Naturvetenskapliga fakulteten samt
 • juris doktorer och filosofie doktorer vid Ekonomihögskolan

som väljer att delta i ceremonin är lagerkransen obligatorisk. Instruktioner för kransbeställning finns i informationen som skickas tillsammans med inbjudan. Kransarna levereras direkt från kransbindaren till domkyrkan innan promotionen

Doktorsring

Samtliga doktorer som väljer att delta i promotionsceremonin ska ha en ring. Att beställa en doktorsring är frivilligt, till ceremonin kan vilken ring som helst lämnas in. Ringen avlämnas i Universitetshuset innan promotionen. Inlämningstider meddelas i inbjudan.

De officiella doktorsringarna för doktorer vid teologiska, juridiska, medicinska, konstnärliga, humanistiska, samhällsvetenskapliga, ekonomiska och naturvetenskapliga fakulteten kan beställas av universitetets upphandlade guldsmed Ingrid Trilk.

För beställning av den officiella doktorsringen för den tekniska fakulteten kontakta Akademiintendenturen, overmarskalk [at] rektor [dot] lu [dot] se.

Diplom

Samtliga som deltar vid promotionen mottar ett doktorsdiplom, detta ombesörjer universitetet. Diplomen är inte ett examensbevis och ersätter inte det bevis för avlagd doktorsexamen som erhålls från fakulteten för tjänsteansökan med mera.

Klädkod vid ceremonin i domkyrkan

De som deltar i processionen till Domkyrkan ska bära akademisk högtidsdräkt. Detta innebär frack med svart väst och vit fluga/svart lång fotsid klänning med täckta axlar och svarta skor, alternativt svart lång kjol, svart topp, svart kavaj och svarta skor. Vita handskar används endast av marskalkar.

För gäster i kyrkan som ej deltar i processionen är klädkoden kavaj.

För genrepet till ceremonin finns ingen klädkod.

Kransflickor

För promovendi med döttrar i åldern 5–7 år finns möjligheten att lämna en intresseanmälan för kransflicka, vid anmälan. Döttrar till promovendi från ”kransfakulteterna” (de humanistiska, samhällsvetenskapliga, ekonomiska och naturvetenskapliga) som utgör den ursprungliga filosofiska fakulteten, har företräde, men doktorer från samtliga fakulteter är välkomna att anmäla sina döttrar.

De nio kransflickorna symboliserar de nio muserna, som under antiken inspirerade tänkare och konstnärer till stordåd. Om det finns fler anmälda än platser, lottas platserna ut.

Kransflickorna deltar vid genrepet dagen innan och kommer under promotionsdagen att tas om hand av två studentmarskalkar.

På promotionsdagen anländer kransflickorna till domkyrkan med häst och vagn halvvägs in i promotionsceremonin. Kransflickorna bär in filosofiska fakultetens lagerkransar och inleder således de filosofiska fakulteternas promotion. I domkyrkan sitter kransflickorna i trappan till högkoret.

Efter ceremonins slut går kransflickorna först ut i processionen och kommer att möta sina föräldrar efter fotograferingen.

Avgift

En promotionsavgift om 250 kr tas ut för dem som väljer att delta i ceremonin, närvarande eller absens.

Fotografering och filminspelning

Promotionen förevigas av särskilt anlitad fotograf genom filminspelning och fotografering då du mottar dina insignier under ceremonin i domkyrkan.

Efter avslutad ceremoni i domkyrkan samlas samtliga doktorer för gruppfotografering på universitetstrappan. Bilderna och filmmaterialet kommer finnas för nedladdning efter promotionen. 

Möjligheten för gäster i domkyrkan att fotografera under promotionen är mycket begränsad. Samtliga gäster ombeds att sitta på sina platser under hela ceremonin.

Gäster

Promovendi är garanterade fyra platser till ceremonin i domkyrkan och en gäst till middagen. Vid önskan om fler platser gör Akademiintendenturen sitt yttersta för att tillgodose allas önskningar. Anmälan av gäster görs vid anmälningstillfället av promovendi.

Små barn bör inte tas med till domkyrkan. Stark kritik har framförts från åhörare i samband med tidigare promotioner med anledning av att barn stört promotionsakten. Det ges ingen möjlighet att gå runt eller att komma in och ut ur domkyrkan under ceremonin.

Promotionsmiddagen

Samtliga deltagare inbjuds att delta vid promotionsmiddagen, doktorer efter avlagda prov garanteras plats till en medföljande gäst. Middagen äger rum på Akademiska Föreningen med samling och drink kl. 18.30, till bords kl. 19.00. Middagen följs av dans till storbandsorkester.

Som promovend bjuds du på promotionsmiddagen. Kostnad för promotionsmiddagen är 650 kronor för medföljande gäst.

Klädkod vid promotionsmiddagen

Vid promotionsmiddagen är klädkoden högtidsdräkt för samtliga gäster. Detta innebär frack med vit väst och vit fluga eller långklänning i valfri färg.

Kontaktinformation Akademiintendenturen

Carin Brenner, övermarskalk
Charlotta Sokulski Bateld,
biträdande övermarskalk
Annica Blomberg, biträdande övermarskalk
Elin Krook, projektkoordinator
Robert Nyberg, akademiadministratör
Selinay Özbek, akademiadministratör
Maria Blad, kommunikatör


Telefon: 046-222 70 06

overmarskalk [at] rektor [dot] lu [dot] se (overmarskalk[at]rektor[dot]lu[dot]se)
 

Besöksadress:
Stora Algatan 4, Lund

Postadress:
Akademiintendenturen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Fakturering:
Information om hur du som leverantör fakturerar med elektronisk faktura

Kommande promotioner

 • 31 maj 2024

 • 23 maj 2025

 • 29 maj 2026