Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Råd och nätverk

För att ge ökat utrymme för diskussion och beredning av frågor inom prioriterade områden har rektor inrättat fyra rådgivande grupperingar:

Rektor bjuder också regelbundet in representanter från det regionala näringslivet till överläggningar inom ramen för Näringslivsforum med syftet att identifiera framtida utvecklingsområden.
 

Kulturrådet

Kulturrådet är med sin sammansättning av externa ledamöter en initierad diskussionspart och rådgivande i rektors strategiska arbete för universitetets kultursamverkan.

Syftet är att förvalta och utveckla universitetets kulturella kapital för att stärka kulturlivet och berörda verksamheter inom universitetet.

Rådet bidrar också till att synliggöra universitetets roll för kulturen och kulturens vikt i samhällsbyggandet.

 • Kattis Ahlström, journalist
 • Elisabeth Alsheimer, intendent, Konstakademien
 • Ingrid Elam, dekan, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet
 • Jesper Larsson, VD Malmö Live
 • Martin Martinsson, VD, Musik i Syd
 • Katarina Mazetti, författare
 • Sune Nordgren, curator, Kivik Art Centre
 • Kerstin Hesslefors Persson, författare och präst
 • Sigrid Rausing, bokförläggare, Granta Books
 • Daniel Sandström, litterär chef, Albert Bonniers förlag
 • Mats Svegfors, tidigare radiochef
 • Per Svensson, journalist, Sydsvenskan
 • Jayne Svenungsson, professor och ledamot i Svenska Akademien
 • Klas Östergren, författare och ledamot i Svenska Akademien

Kontaktperson: torun [dot] forslid [at] rektor [dot] lu [dot] se
 

Etikrådet

Rådet arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verksamheter.

Syftet är att stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området.

Etikrådet är rådgivande till rektor och rektors ledningsråd i etikfrågor.

 • Bo Ahrén, vicerektor, universitetsledningen, ordförande
 • Fredrik Andersson, dekan, Ekonomihögskolan
 • Ann-Katrin Bäcklund, dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Anders Ekbom, seniorprofessor, Karolinska institutet
 • Ulf Ellervik, professor, Kemiska institutionen
 • Johanna Gustavsson Lundberg, universitetslektor,
  Centrum för teologi och religionsvetenskap
 • Lena Halldenius, professor, Historiska institutionen
 • Mats Johansson, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper
 • Titti Mattsson, professor, Juridiska institutionen
 • Anna Meeuwisse, professor, Socialhögskolan
 • Björn Petersson, docent, Filosofiska institutionen

Kontaktperson: magnus [dot] gudmundsson [at] fs [dot] lu [dot] se
 

Internationella rådet

Rådet identifierar möjligheter till samverkan inom internationaliseringsområdet och driver frågor som rör universitetets övergripande internationella arbete.

Rådet bereder också förslag till beslut inom området och är rådgivande till rektor.

 • Sylvia Schwaag Serger, ordförande, prorektor, universitetsledningen
 • Ann-Katrin Bäcklund, dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Kristina Eneroth, prodekan, Ekonomihögskolan
 • Cecilia Lundberg, vicedekan, Medicinska fakulteten
 • Katarina Olsson, professor, Juridiska fakulteten
 • Lennart Olsson, professor, LUCSUS, Universitetets särskilda verksamheter – USV
 • Sanimir Resic, prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Kent Sjöström, universitetslektor, Konstnärliga fakulteten
 • Olov Sterner, dekan, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Per Warfvinge, vicerektor, Lunds tekniska högskola
 • Oskar Johansson, studentrepresentant
 • Carolina Koronen, studentrepresentant

Kontaktperson: carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se
 

Samverkansrådet

Rådet är ett forum för att gemensamt kunna identifiera, prioritera och utveckla samverkansfrågor och fakultetsöverskridande samarbetsfrågor.

Målet är att förenkla förankrings- och prioriteringsprocesserna samt öka möjligheterna till synergieffekter mellan fakulteternas verksamhetsområden.

 • Bo Ahrén, ordförande, vicerektor
 • Roland Andersson, vicedekan, Mediciska fakulteten
 • Ann-Katrin Bäcklund, dekan Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Frédéric Delmar, vicerektor Ekonomihögskolan
 • Charlotta Johnsson, vicerektor Lunds tekniska högskola
 • Anna Lyrevik, rektor Teaterhögskolan
 • Lena Neij, föreståndare Internationella miljöinstitutet
 • Annika Olsson, rektor Campus Helsingborg
 • Johannes Persson, prodekan Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Christoph Quitmann, direktör MAX IV
 • Mia Rönnmar, dekan Juridiska fakulteten
 • Olov Sterner, dekan Naturvetenskapliga fakulteten
 • studentrepresentant

Kontaktperson: lisa [dot] thelin [at] fsi [dot] lu [dot] se

 

Sidansvarig:

kontaktinformation

Lunds universitet
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: lu [at] lu [dot] se

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen