Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Praktik utomlands

Om du är student vid Lunds universitet och ska praktisera i Europa kan du vara berättigad till Erasmus praktikstipendium.

Vem kan söka Erasmus praktikstipendium?

För att vara behörig att söka Erasmus praktikstipendium måste du vara registrerad för heltidsstudier samt ha för avsikt att ta examen vid Lunds universitet. Det är även möjligt att söka stipendiet för en praktikperiod efter avslutade studier, men ansökan måste skickas in under sista terminen på ditt program.

Tre sätt att göra praktik utomlands med Erasmus-stipendium:

 • Som en del av en praktikkurs eller examensarbete vid Lunds universitet
 • Som en frivillig praktik utanför ditt studieprogram vid Lunds universitet
 • Direkt efter avslutade studier vid Lunds universitet. Praktiken måste avslutas inom 12 månader efter utfärdad examen.

Praktiken ska motsvara heltidsarbete under en sammanhängande period från två hela månader upptill 12 månader.

Godkända företag

Du kan praktisera på företag, organisationer samt utbildnings- eller forskningscentrum. Praktik i forskargrupper utomlands vid lärosäten som ingår i LERU STREAM omfattas också. Om du gör praktik vid ett lärosäte, måste det tydligt framgå att du praktiserar och inte studerar.

Organisationer som inte är godkända för Erasmuspraktik:

Läs mer om att hitta en praktikplats

Hitta en praktikplats

Stora företag och organisationer annonserar ofta om praktikplatser på sina hemsidor. Du kan även leta efter praktikplatser och examensarbete på Lunds universitets jobbportal. 

My Career - Lunds universitets jobbportal

Samt på:

Praktiken ska vara på heltid och omfatta en sammanhängande period från minst två hela månader upptill 12 månader. Tidigare Erasmusstudier/-praktik räknas ihop och den sammanlagda Erasmusmobiliteten får inte överstiga tolv månader per studienivå.

Praktiken ska vara inom ditt studieområde och måste godkännas av din institution.

Erasmusländer

Du kan praktisera i ett av följande 32 länder:

 • EU-länderna (inklusive ”Outermost regions” och ”Overseas contries and territories”, definierat av Counsil Desision 2013/755/EC): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckiska republiken, Tyskland, Ungern och Österrike
 • EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge
 • Makedonien och Turkiet

Tänk på att du måste vara bosatt i landet praktiken äger rum i. Detta gäller även för praktik i Danmark.

Du kan söka Erasmus praktikstipendium för praktik i ditt hemland, men din ansökan kommer ges lägre prioritet.

Stipendiet

Stipendiet är inte heltäckande, utan ett bidrag som ska användas till utgifter och andra omkostnader i samband med praktikperioden. Stipendiebeloppet beräknas på praktikperiodens längd (antal månader och dagar), baserat på vilket land praktiken äger rum i. Månadsbeloppen fastställs årligen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och är samma för samtliga läroverk i Sverige.

Praktik med start läsåret 2017/2018 samt sommar 2018

 • Programländer med högre levnadskostnader: 615 €/månad
  Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien, Österrike.
 • Programländer med lägre levnadskostnader: 510 €/månad
  Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern.

Praktik med start läsåret 2018/2019

 • Programländer med högre levnadskostnader: 615 €/månad
  Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien.
 • Programländer med lägre levnadskostnader: 555 €/månad
  Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Stipendiet betalas ut i två omgångar. Första delen, 70% av stipendiet, betalas ut i samband med att praktiken startar. Resterande belopp betalas ut efter praktikperioden har avslutats.

Om praktiken avbryts tidigare än avtalad period, blir du återbetalningsskyldig på hela eller en del av stipendiet.

Det är inte tillåtet att ta emot andra stipendier eller bidrag från EU eller UHR under samma period som du tar emot Erasmus praktikstipendium.

Extra stipendiemedel för studenter med funktionsnedsättning

Om du har funktionshinder, kan du söka extra stipendiemedel genom Lunds universitets pedagogiska stödåtgärder.

Läs mer om pedagogiska stödåtgärder

Hur du ansöker om Erasmus praktikstipendium

Läs om hur du ansöker om Erasmus praktikstipendium

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Handläggare för Erasmuspraktik
Sofi Shen
erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se

Besöksadress: Stora Algatan 4, Lund

Postadress: Erasmuspraktik
Sofi Shen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen