Innovation & entreprenörskap

Uppdragsutbildning genom Lund University Commissioned Education

Lunds universitet har lång erfarenhet av att leda forskning till innovationer och stora internationella företag som till exempel Tetra Pak, Gambro, Axis och AstraZeneca. Vi erbjuder din organisation möjligheten att ta del av dessa erfarenheter genom skräddarsydda utbildningar, längre och kortare kurser. Utifrån ett holistiskt tillvägagångssätt kombineras forskare, praktiker och entreprenörer som guidar er genom den kreativa kulturen, fram till ett förändrat tankesätt.