Teknik, material & design

Uppdragsutbildning genom Lund University Commissioned Education

Inom detta område hittar du kurser inom teknik, arkitektur och design. Kurserna är ofta avsedda för ytterligare specialisering inom ditt teknikområde, men kan också vara bredare och ge en komplettering till befintlig kompetens. Våra kurser förmedlar senaste forskning och stärker på så sätt konkurrenskraften hos våra kunder och kan bidra till nya produkter, metoder och arbetssätt. Vi har också erfarenhet av utbildning i samband med förändringsarbeten i olika organisationer.

Black-Spot Analysis and Treatment

Black-spot Analysis and Treatment aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in the analysis and treatment of black-spots.

Evaluation of Road Safety Measures

Evaluation of Road Safety Measures aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in evaluating road safety measures through scientific methods and systematic assessments.

Introduction to Information Security, 7.5 credits, SAST01

This course will give an introduction to the problems we are facing when designing security for computers, mobile devices and web applications. It will also give an overview of the solutions to these problems. The course focus will be on concepts and ideas, not on technical details.

MatchIT - a programming training for newcomers with an interest in IT

If you are new to Sweden with a completed or even uncompleted technical education, preferably IT-related, we want to present an opportunity for you to learn programming at Lund University. The job market for IT professionals needs more talent!

MSc in Human Factors and Systems Safety

A Masters of Science programme for professionals and practitioners within the field of Human Factors and System Safety who wish to further their knowledge in order to meet the challenges of the 21st century.

Oskyddade trafikanter

Kursen erbjuds till yrkesverksamma inom trafik- och samhällsplanering och ämnar utbilda om gångtrafikanter och cyklister i trafiken.

Powder Technology in Pharma, Food and Chemistry

The aim of the course is twofold: on the one hand, to provide participants with a better understanding of powder products and processes. On the other hand, to supply participants with tools to stimulate new ideas of development and improvement of powder products and processes. At completion of the course, the participant will have gained a basic understanding of modern powder technology.

Road Safety Audit and Inspection

The content of the course are the specific phases of Road Safety Audit, Procurement, Review, Analysis, Reporting, Arbitration and finalization. Training and practicing in the individual phases in the form of group work and role play.

Road Safety Management

Worldwide, road traffic accidents account for more than 1.3 million deaths each year. In the lines of strengthening the UN Decade of Action for Road Safety, this course aims to further educate professionals in Road Safety Management.

Strategisk kollektivtrafikplanering

Kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Kursen kan ge akademiska poäng (7,5hp)

Traffic Conflict Technique

Traffic Conflict Technique aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in traffic conflict technique.

Trafiksäkerhetsgranskning

Kompetensutveckling för yrkesverksamma med erfarenhet av trafiksäkerhetsfrågor i trafiksäkerhetsgranskning.

Vulnerable Road Users

Vulnerable Road Users provides road safety professionals with knowledge and tools to study and analyse vulnerable road user problems and to propose countermeasures to improve their situation.