Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Almedalsveckan 2022

montage med universitetshuset placerat i Visby

I år var Lunds universitet på plats under Almedalsveckan i Visby, med många spännande olika seminarier med demokrati som gemensamt tema. Dessutom medverkade många av våra forskare i andra arrangörers debatter och samtal.

Tisdag 5 juli

Smart och rättvis vård med forskning på hälso- och sjukvårdsdata – ingår i temat ”Vem väljer vården?”

Genom att effektivt och säkert tillgängliggöra hälso- och sjukvårdsdata för forskning skapas förutsättningar för en ökad hälsa – både för individen och för samhället. Men trots många fördelar är det svårt för forskningen att få tillgång till data. Varför är det så och vad kan vi göra åt det?

Medverkande:

 • Mattias Ohlsson, professor, beräkningsbiologi och biologisk fysik

Mer om evenemanget: Smart och rättvis vård med forskning på hälso- och sjukvårdsdata

En jämlik och hållbar hälso- och sjukvård, är det möjligt? – ingår i temat ”Vem väljer vården?”

Hälso- och sjukvården behöver ställas om för att möta oförutsedda och snabba förändringar. I ett längre perspektiv behövs utveckling för att svara mot mer långsiktiga behov och förväntningar.

Medverkande: 

 • Andreas Dahlqvist, styrelseledamot LiVO, ledarna inom vård och omsorg
 • Henrik Loodin, forskare, Institutionen för service management och tjänstevetenskap 

Mer om evenemanget: En jämlik och hållbar hälso- och sjukvård, är det möjligt?

Jämlik vård – inte lika för alla – ingår i temat ”Vem väljer vården?”

Ju mer vi lär oss hur människor fungerar, från cellnivå till individnivå, inser vi att behandling av sjukdomar behöver anpassas till individens förutsättningar, s.k. precisionsmedicin. Hur kan denna vård göras tillgänglig för alla som behöver den? Vilka behandlingar ska vi satsa på? Och har vi råd?

Medverkande: 

 • Anna Falk, professor Neurala stamceller, Medicinska fakulteten
 • David Gisselsson-Nord, professor Molekylär patologi, Medicinska fakulteten
 • Jan Lexell, professor Rehabiliteringsmedicin, Medicinska fakulteten
 • Lisa Kirsebom, moderator

Mer om evenemanget: Jämlik vård – inte för alla

Chip in – helhjärtat för halvledare

Som innovationsledande forskningsnation kan Sverige ta ännu ett kliv. Tack vare spjutspetsföretag inom elektroniksystem och världsledande forskning vid flera lärosäten kan Sverige säkra en framträdande position i fråga om framtidens halvledare. Men hur ser en nationell strategi ut?

Medverkande:

 • Stefan Christiernin, Head of Strategic Knowledge and Research, Volvo Cars
 • Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova
 • Pia Sandvik, vd, RISE
 • Lars-Erik Wernersson, professor i nanoelektronik, LTH, Lunds universitet
 • Thomas Frostberg, moderator och näringslivsjournalist, med fokus på teknik, innovation och hållbarhet

Mer om evenemanget: Chip in – helhjärtat för halvledare

Krisberedskap – vem får vara med?

Vad händer när elen slutar funka, när transporter inte sker och vattnet inte går att dricka? Hur förbereder sig vårt samhälle för kriser? Vilka får vara med och utforma krisplanerna – och funkar de för alla?

Medverkande: 

 • Jonas Borell, psykolog och krishanteringsforskare, LTH, Lunds universitet
 • Therese Fällman, avdelningschef, Hållbar tillväxt, Lunds kommun
 • Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige
 • Anna-Lisa Osvalder, professor, Chalmers tekniska högskola
 • Elin Vinblad, enhetschef, Furuboda funktionsrätt
 • Lovisa Brännstedt, moderator

Mer om evenemanget: Krisberedskap – Vem får vara med?

Elvägens roll i energiomställningen

Människan måste ställa om sin energikonsumtion från fossila källor till förnyelsebara. Elektrifiering av transporter är en viktig förutsättning för att lyckas.

Medverkande: 

 • Mats Alaküla, professor i Industriell elektroteknik och automation, LTH, Lunds universitet
 • Anna Alexandersson, senior verksamhetsutvecklare vätgas, Statkraft
 • Karin Ebbinghaus, vd, Elonroad
 • Göran Lindbergh, professor i tillämpad elektrokemi, KTH
 • David Mowitz, expert e-mobility, Power Circle
 • Per Löfberg, moderator, Innovation Skåne

Mer om evenemanget: Elvägens roll i energiomställningen

Demokrati och rätten till arbete

Är språkkrav onödigt eller nödvändigt? Är det tillåtet att ha språkkrav vid anställning eller är det diskriminerande? 

Medverkande: 

 • Niklas, Selberg, Lunds universitet
 • Lisa Andersson, Lunds kommun
 • Henrik Berkesköld, Massive Entertainment

Mer om evenemanget: Demokrati och rätten till arbete

Demokrati och kvinnor

För 101 år sedan fick kvinnor i Sverige rösträtt. Vad har hänt sedan dess?

Medverkande: 

 • Lovisa Brännstedt, forskare i Antikens kultur och samhällsliv
 • Annika Olsson, professor och rektor, LTH
 • Elsa Trolle Önnerfors, docent i juridik
 • Lina Rönndahl, moderator

Mer om evenemanget: Demokrati och kvinnor

Onsdag 6 juli    

Ukraine – religion and culture in times of war

Russia’s invasion of Ukraine shook the world. The war forced us to face existential moral dilemmas. It made us rethink who we are as humans and who we might become as a society. What happens with religion and culture in times of war?

Medverkande: 

 • Eleonora Narvselius, Associate Professor of Ethnology, Lund University
 • Barbara Törnquist-Plewa, Professor of Eastern and Central European Studies, Lund University
 • Tornike Metreveli, PhD in Sociology of Religion, Lund University
 • Alexander Maurits (Moderator), Associate Professor of Church History, Lund University

Mer om evenemanget: Ukraine – religion and culture in times of war

Bildning som salt och styrka - universitetet som meningsskapare i vår tid   

Krig, klimathot och pandemi gör framtiden osäker, en känsla av meningslöshet infinner sig. Inga självklara, gemensamma referenspunkter för reflektion, kritik och meningsskapande erbjuds inte i dagens pluralistiska samhälle. Betydelsen av utbildning är avgörande för att reflektera över våra egna liv.

Medverkande: 

 • Lovisa Nyman, forskare i systematisk teologi, Lunds universitet
 • Erik Renström, rektor, Lunds universitet
 • Lars Strannegård, rektor, Handelshögskolan i Stockholm
 • Johan Östling, docent i historia, Lunds universitet

Mer om evenemanget: Bildning som salt och styrka - universitetet som meningsskapare i vår tid

Demokratispaning i Mellanöstern

Mellanöstern och Nordafrika (MENA) präglas idag av auktoritära enpartistater, monarkier och shejkdömen, med ett fåtal demokratiska undantag. Vilka förutsättningar och hinder finns det för en mer demokratisk utveckling? Vilka är de övergripande trenderna?

Medverkande: 

 • Cecilia Uddén, utrikeskorrespondent MENA-regionen, Sveriges Radio
 • Dalia Abdelhady, docent, CMES, Lunds universitet
 • Rouzbeh Parsi, programchef MENA-programmet, Utrikespolitiska Institutet
 • Isabell Schierenbeck, professor, School of Global Studies,, Göteborgs universitet
 • Robert Rydberg, kabinettssekreterare Utrikesdepartementet
 • Karin Aggestam (moderator), professor och CMES föreståndare, Lunds universitet

Mer om evenemanget: Demokratispaning i Mellanöstern

AI, sociala medier och demokrati

Hur sociala medier fungerar i den politisk debatten är ett debattämne i sig. I ljuset av forskning på området är frågan om kunskapsläget och hur plattformarna kanske kan påverkas till att fungera bättre i demokratin.

Medverkande: 

 • Johan Axhamn, universitetslektor i handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
 • Michael Bossetta, Associate senior lecturer, Media and Communication studies, Lunds universitet
 • Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor i strategisk kommunikation, Lunds universitet

Mer om evenemanget: AI, sociala medier och demokrati

Jämställd fred i Mellanöstern – är det möjligt?

Hur drivs och implementeras FN:s agenda om kvinnor, fred och säkerhet i Mellanöstern och Nordafrika (MENA)? Vilka förutsättningar och hinder finns det för kvinnors deltagande i fredsbyggande i regionen? Hur arbetar feministiska kvinnorörelser i MENA för att bygga en jämställd fred?

Medverkande: 

 • Charlotta Sparre, direktör, Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika
 • Emma Sundkvist, fil. doktor i mänskliga rättigheter, Lunds universitet
 • Joel Abdelmoez, doktorand i statsvetenskap, CMES, Lunds universitet
 • Marie Wikström, regionchef MENA, Kvinna till Kvinna
 • Karin Aggestam (moderator), professor och CMES föreståndare, Lunds universitet

Mer om evenemanget: Jämställd fred i Mellanöstern – är det möjligt?

Vattendemokrati – hur ska det gå till?

Allt liv behöver vatten, men det är inte alltid våra vattenresurser räcker till eller hanteras på ett hållbart sätt.

Är vatten en mänsklig rättighet? Hur ser förutsättningarna ut för en demokratisk vattenutveckling? Hur skapas ett samhälle där vattnet får plats och är tillgängligt för alla? Hur påverkas vattenpriset och tillgången till vatten genom kommunernas organisationsstruktur?

Frågorna kring hur vatten ska hanteras hållbart och demokratiskt är många. Med utgångspunkt i forskning om vatten diskuterar panelen hur en nationell och långsiktig strategi för vatten kan se ut. 

Medverkande: 

 • Kenneth M Persson, moderator, professor i teknisk vattenresurslära, LTH
 • Anna Thomasson, docent i strategi, företagsekonomi, Lunds universitet
 • Linus Zhang, universitetslektor i teknisk vattenresurslära, LTH
 • Dan-Erik Andersson, universitetslektor i mänskliga rättigheter
 • Lena Ek, folkrättsjurist, tekn.dr. (h.c.) Lund, fd. miljöminister (c), fd. styrelseordförande i Södra Skogsägarna, mm
 • Andreas Nypelius, ordförande LRF-Gotland
 • Björn Sjöberg, verksamhetsstrateg, Havs- och vattenmyndigheten
 • Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten

Mer om evenemanget: Vattendemokrati

Andra arrangemang där forskare från Lunds universitet medverkar

Måndag 4 juli

EvenemangBehövs ett strategiskt tänkande för svensk humaniora?
Arrangör: Tankesmedjan Humtank, Uppsala universitet
Medverkande från Lunds universitet: Mats Benner, professor i forskningspolitik och rektor för Ekonomihögskolan

Evenemang: Vad kan humaniora lära oss om pandemin?
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Medverkande från Lunds universitet: Lovisa Brännstedt, antikforskare, Lunds universitet, verksamhetsledare Humtank

Evenemang: Hot och hat mot forskare – hur vanligt är det?
Arrangör: Malmö universitet
Medverkande från Lunds universitet: Erik Renström, rektor

Evenemang: Kan vi förbättra förutsättningarna för tvärvetenskaplig forskning som möter framtidens utmaningar?
Arrangör: Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus), Uppsala universitet
Medverkande från Lunds universitet: Stacey Ristinmaa Sörensen, professor, föreståndare för Pufendorfinstitutet

Evenemang: Digitaliserad dagspress – knappast open access
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Medverkande från Lunds universitet: Pelle Snickars, professor i digitala kulturer

Evenemang: Vad händer när vi ställer om alla fordon på en godsterminal till 100% eldrift?
Arrangör: Sustainable Innovation
Medverkande från Lunds universitet: Mats Alaküla, professor i industriell elektroteknik och automation

Evenemang: Kan ny träfiberbox skapa hållbara kylleveranser?
Arrangör: Sustainable Innovation
Medverkande från Lunds universitet: Fredrik Nilsson, professor Förpackningslogistik, Lunds universitet

Evenemang: Är mindre antal plaster en lösning? Vad tycker företagen, användarna och experter?
Arrangör: Mistra, Mistra REES, Mistra Steps
Medverkande från Lunds universitet: Karl Holmberg, doktorand, Mistra Steps och Lunds universitet

Evenemang: Kan ny träfiberbox skapa hållbara kylleveranser?
Arrangör: Sustainable Innovation
Medverkande från Lunds universitet: Fredrik Nilsson, professor i Förpackningslogistik

Tisdag 5 juli

Evenemang: Kan humaniora bidra till en bättre inomhusmiljö?
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Medverkande från Lunds universitet: Jonas Borell, universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola,
Lovisa Brännstedt, Antikforskare, Lunds universitet, verksamhetsledare Humtank

Evenemang: Preventionsmiljard - för att ha råd med vård
Arrangör: Swelife, Nollvision cancer, RISE
Medverkande från Lunds universitet: Katarina Steen Carlsson, forskare i hälsoekonomi

Evenemang: Hur skapar vi gränsöverskridande forskning?
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Medverkande från Lunds universitet: Annika Olsson, professor i förpackningslogistik och rektor, Lunds Tekniska Högskola, Lovisa Brännstedt, antikforskare, Lunds universitet, verksamhetsledare Humtank

Evenemang: Spelar det någon roll var pengarna kommer ifrån?
Arrangör: Myndigheten för kulturanalys
Medverkande från Lunds universitet: Katja Lindqvist, docent i företagsekonomi

Evenemang: Behovet av historiska perspektiv – exemplet migrationsforskning
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Medverkande från Lunds universitet: Lovisa Brännstedt, antikforskare, Lunds universitet, verksamhetsledare Humtank

EvenemangStår forskningen i strid med upphovsrätten?
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Medverkande från Lunds universitet: Pelle Snickars, professor i digitala kulturer

EvenemangTitta på film eller läsa en serie – kan det bidra till digital mediekunnighet?
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Medverkande från Lunds universitet: Lovisa Brännstedt, antikforskare, Lunds universitet, verksamhetsledare Humtank

Onsdag 6 juli

Evenemang: Kunskapsstyrning i vården - vilka vinner när kunskap konkurrerar?
Arrangör: Reumatikerförbundet, Svensk reumatologisk förening, SRF
Medverkande från Lunds universitet: Petrus Linge, specialistläkare, reumatologi, Lunds universitetssjukhus och forskare i Reumatologi och molekylär skelettbiologi 

Evenemang: Kan genredigerade grisar lösa organbristen?
Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Smer
Medverkande från Lunds universitet: Titti Mattsson, professor i Offentlig rätt, Lunds universitet samt sakkunnig Smer

Evenemang: Hur skriver vi kvinnors historia?
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Medverkande från Lunds universitet: Elsa Trolle Önnerfors, docent i juridik, Lovisa Brännstedt, antikforskare, verksamhetsledare Humtank

Evenemang: Från a-kassa till b-kassa på 40 år
Arrangör: TCO
Medverkande från Lunds universitet: Jayeon Lindellee, filosofie doktor i socialt arbete och Andreas Bergh, docent i nationalekonomi

Evenemang: Hur ska 100-tals fordon laddas i terminaler – praktiska erfarenheter och innovativa idéer
Arrangör: Sustainable Innovation
Medverkande från Lunds universitet: Mats Alaküla, professor i industriell elektroteknik och automation

Evenemang: Har humaniora blivit en klassmarkör?
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Medverkande från Lunds universitet: Lovisa Brännstedt, antikforskare, verksamhetsledare Humtank

Evenemang: Hur kan humaniora bidra till att möta framtidens utmaningar?
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Medverkande från Lunds universitet: Erik Renström, rektor vid Lunds universitet, Lovisa Brännstedt, antikforskare och verksamhetsledare Humtank

Evenemang: Borde ekonomer studera filosofi och litteratur?
Arrangör: Tankesmedjan Humtank
Medverkande från Lunds universitet: Lovisa Brännstedt, antikforskare och verksamhetsledare Humtank

Evenemang: Kriget och demokratin i Ukraina: identiteter, civilsamhälle och politiska institutioner
Arrangör: Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa), Tankesmedjan Timbro, Tankesmedjan Tiden
Medverkande från Lunds universitet: Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier, Centrum för Europastudier, Eleonora Narvselius, docent i etnologi

Kontaktinformation

Ulla Boström Hjorth, projektledare
E-post: ulla [dot] bostrom_hjorth [at] fsi [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 70 525 82 22