Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bokmässan

Hösten 2020 deltog vi digitalt på Bokmässan med inspelade samtal – om bland annat trädgårdsdjur, algoritmer, folkbildning och katters hemliga språk.

Samtalen finns på vår YouTube-kanal, och länkas från respektive bokpresentation nedan. Välkomna att ta del av vår spännande forskning!

Här hittar du alla författarsamtalen

Bokomslag: Äckligt. Foto.

En ganska äcklig bok

Svettfläckar är pinsamma och snorkråkor är något som helst inte ska finnas alls och trots att alla människor producerar samma sorts sekret uppfattas det som äckligt.

Ulf Ellerviks bok handlar om sekret av olika slag, från topp till tå och allt däremellan.

Samtal med Ulf Ellervik, professor i organisk kemi

Bokomslag: Kattens hemliga språk. Foto.

Kattens hemliga språk

Funderar du på varför katter jamar, kurrar, morrar eller spinner? Kattläten har ett syfte och bär på viktiga meddelanden.

Susanne Schötz, docent i fonetik, har länge forskat på kommunikationen mellan katt och människa. Se hennes tips på hur du kommunicerar smartare med din katt!

Samtal med Susanne Schötz

Bokomslag: Hjärtsmart. Foto.

Hur blir man hjärtsmart?

Hur ska man ta hand om sitt hjärta? Råd om hälsa kan vara direkt motstridiga. Ibland är alkohol nyttigt, ibland farligt. Träning verkar däremot alltid vara bra, men hur mycket?

Katarina Steding-Ehrenborg, docent i experimentell klinisk fysiologi och leg. fysioterapeut, diskuterar dessa frågor i ett samtal om att bli hjärtsmart.

Samtal med Katarina Steding-Ehrenborg

Bokomslag: Jag anklagar. Foto.

De intellektuellas vindlande resa 

Intellektuella har påverkat vårt sätt att reflektera och agera – och de har på många sätt format vår värld.

Kim Salomon, professor emeritus i historia, följer de intellektuellas vindlande resa genom historien från de första skriftspråken till dagens informationsteknologi.

Samtal med Kim Salomon

 

Bokomslag: Trädgårdsdjur. Foto.

Trädgårdsdjur – vad är de bra för?

Vilka bor i din trädgård? Vad gör de för nytta? Hur får du fler att flytta in? Få handfasta tips om hur du och trädgårdsdjuren kan leva och frodas tillsammans.

Hård fakta blandas med bilder och berättelser från författarna Marie Dackes och Låtta Skoghs egna trädgårdar.

Samtal med Marie Dacke, professor i sinnesbiologi

 

Bokomslag: Algoritmmakaren. Foto.

Kan algoritmer skapa ett bättre samhälle?

Aldrig tidigare har det samlats in lika mycket data som idag. Men vad ska vi ha den till?

Tommy Andersson, professor i nationalekonomi, resonerar utifrån forskning och exempel från verkligheten kring hur beslutsalgoritmer kan användas för att ge svar på ett antal av samtidens mest angelägna frågor.

Samtal med Tommy Andersson

Bokomslag: Smartast bland mesar. Foto.

Hur smart är egentligen en talgoxe?

Visste du att en talgoxe kan räkna till fem, att den kan ha väldigt olika personlighet och att den har nästan lika bra självbehärskning som en människa eller en schimpans?

Anders Brodin, professor i teoretisk ekologi, bjuder in till en resa i talgoxens värld.

Samtal med Anders Brodin

 

Bokomslag: Det ängsliga matsamhället. Foto.

Framtidens mat lagas på fabrik!

Allt fler är intresserade av att äta hållbart. Men tyvärr har inte det ökade intresset alltid lett till ökad kunskap.

Andreas Håkansson, docent i livsmedelsteknik avlivar tre myter om processad mat, och industrimatens bidrag till en hållbar värld diskuteras.

Samtal med Andreas Håkansson

Bokomslag: Mannen som ordnade naturen. Foto.

Carl von Linné – mannen som ordnade naturen

Linné är troligen den internationellt mest kände svenske naturvetenskapsmannen. Ändå har han inte fått någon heltäckande biografi på mer än hundra år.

Gunnar Brobergs nyskrivna biografi bidrar delvis till en ny bild av Linné.

Samtal med Gunnar Broberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria

 

Bokomslag: Samtyckesdynamiker. Foto.

Gränsen mellan sex och övergrepp

Hur går det till när människor kommer överens om att ha sex? Hur vet de att den andra verkligen vill? Och vad är det som gör att det ibland är svårt att dra en tydlig gräns mellan samtyckesbaserat sex och övergrepp?

Lena Gunnarsson, docent i genusvetenskap, berättar om sin senaste forskning på området.

Samtal med Lena Gunnarsson

 

Bokomslag: Människan och etiken. Foto.

Hur ska vi leva tillsammans?

Etik och moral och etiska ställningstaganden är något människor på olika sätt har erfarenhet av – i vardagen, i sin profession och i relation till samhällskontraktet.

I tider av polarisering, snabba ställningstagande och positionering manar Johanna Gustafsson Lundberg,  docent i tros- och livsåskådningsvetenskap, till eftertanke och hävdar betydelsen av välgrundad argumentation i krävande etiska frågor.

Samtal med Johanna Gustafsson Lundberg

 

Bokomslag: Musik, mening och värde. Foto.

Musik är meningslöst – eller?

Musik berör i stort sätt varje del av den mänskliga tillvaron, men vad är det som gör den så värdefull? Hur kommer det sig att instrumentalmusik som tillsynes inte handlar om någonting ändå kan väcka starka känslor?

I sin senaste bok söker Patrik Andersson, dirigent, director musices och lektor i orkesterdirigering, svar på frågan om meningen med musik.

Samtal med Patrik Andersson

 

Bokomslag: Renegater. Foto.

En kommunist som blir nazist, en nazist som blir kommunist

Nils Flyg och Sven Olov Lindholm var båda politiska ledare under mellankrigstiden. Flyg var kommunist, Lindholm nazist. Under sina liv kom de dock att byta ideologisk uppfattning.

Historikern Johan Stenfeldt berättar om hur denna märkvärdiga omprövning var möjlig.

Samtal med Johan Stenfeldt

 

Bokomslag: Incest in Sweden. Foto.

Förbjuden kärlek – synen på incest i ett historiskt perspektiv

För 300 år sedan var straffet avrättning om en man hade en sexuell relation med sin hustrus syster. Då sågs relationen som incestuös och chansen för benådning var minimal. Idag är samma handling inte ens olaglig.

Bonnie Clementsson, forskare i historia, samtalar om synen på incest under historiens gång.

Samtal med Bonnie Clementsson

 

Bokomslag: Subsidies, diplomacy and state formation in Europe1494-1789. Foto.

Sverige och stormaktstiden i Europa 

När staters makthavare gör sitt styre ekonomiskt beroende av en främmande stormakt – vad händer då?

I detta samtal berättar Svante Norrhem, universitetslektor i historia, om Europa under tidigmodern tid, då Frankrike strödde pengar kring sig för att köpa lojalitet och allianser.

Samtal med Svante Norrhem

 

bokomslag: Vart tog behaviorismen vägen? Foto.

Från hund till barn – Skinners inlärningsteori i olika kontexter

Vad är skillnaden mellan att uppfostra en hund och ett barn? Och hur kommer det sig att de metoder som inom hundvärlden brukar beskrivas som mjuka och positiva, uppfattas som hårda och auktoritära när det handlar om uppfostran av barn?

Ingrid Bosseldal, doktor i utbildningsvetenskap, berättar om vad hon upptäckte när hon följde den radikala behavioristen B F Skinners inlärningsteori från en uppfostrings- och utbildningskontext till en annan.

Samtal med Ingrid Bosseldal

 

Bokomslag: Checkpoint 2020. Foto

Utopiska gränsland i Tv-serien ”Bron”

I tittarnas upplevelse av ”Bron” framträder Öresundsregionen som en imaginär plats utan nationella gränser. Vilken roll kan medieupplevelser ha för att förstå och förhålla sig till samtida händelser där gränser istället framträder skarpt som vid flyktingkrisen 2015 och under coronapandemin?

Tina Askanius, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet och Johanna Rivano Eckerdal, docent i biblioteks- och informationsvetenskap

Samtal med Tina Askanius och Johanna Rivano Eckerdal

 

Bokomslag: Pallas Athena. Foto.

De första kvinnliga juristerna vid Lunds universitet

Att som kvinna studera och arbeta med juridik vid 1900-talets början var ingen enkel uppgift. Som student mötte man ett konservativt och mansdominerat universitet, och efter avlagd examen var man enligt då gällande lagar utesluten från de flesta juridiska yrken.

Hör Elsa Trolle Önnerfors, docent och universitetslektor i rättshistoria med inriktning mot familjerätt, samtala om vad det var som ändå fick vissa kvinnor att välja den juridiska yrkesbanan.

Samtal med Elsa Trolle Önnerfors

 

Bokomslag: Istället för äktenskap. Foto.

Tillsammans från vaggan till graven

Under 1900-talet etablerades ett nytt slags bondehushåll på landsbygden: ogifta syskon som fortsatte leva tillsammans. Vad låg bakom dessa syskonjordbruk?

Martin Dackling, docent i historia, presenterar en ny bild av landsbygdens moderna historia.

Samtal med Martin Dackling

Bokomslag: Alla mäns prästadöme. Foto.

Kyrkan och männen – ett omaka par?

Varför går bara kvinnor i kyrkan? I få institutioner har försvaret av patriarkatet varit så seglivat och rädslan för att den kristna tron ska feminiseras är lika gammal som kyrkan själv.

Martin Nykvist, forskare i kyrkohistoria, samtalar om vad denna rädsla kan bero på.

Samtal med Martin Nykvist

Bokomslag: Kompetens i museisektorn. Foto.

Vad förväntar vi oss av ett museum?

Vi kräver allt mer av ett museum – det ska vara en demokratisk arena och inspirera både vana och ovana museibesökare. Vi vill besöka museer digitalt såväl som fysiskt.

Katja Lindqvist, universitetslektor och docent i service management förklarar hur man kan möta dessa krav, och utvecklas med dem.

Samtal med Katja Lindqvist

 

Bokomslag: Folkbildning för delaktighet. Foto.

Bibliotekets demokratiska uppdrag

Vilken roll spelar biblioteken i vårt digitala samhälle och hur hänger bibliotek, delaktighet och demokrati ihop?

Lisa Olsson Dahlquist, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, i ett samtal om hur det demokratiska och det folkbildande arbetet dagligen görs på biblioteken i en allt mer digitaliserad samtid.

Samtal med Lisa Olsson-Dahlquist

 

Bokomslag: We can make new story here. Foto.

Hela Skånes lag och Stockholms stolthet (– varför bryr vi oss om fotboll?)

Inom svensk fotboll syns olika berättelser med element som UEFA Mafia, tifon, danskjävlar, eller ACAB.

Katarzyna Herd, forskare i etnologi, berättar om hur man kan förstå den svenska fotbollens historia, ritualer och kultur.

Samtal med Katarzyna Herd

 

Bokomslag: Delade meningar. Foto.

Flertydighet, vad kan det vara bra för?

Vi får ofta höra att det är bäst att vara ärlig och tala klarspråk. Men vi stöter dagligen på flertydigheter, otydligheter, undvikanden och diplomatiska formuleringar.

Tommy Bruhn, doktor i retorik, dyker ned i frågan om de roller flertydighet kan spela.

Samtal med Tommy Bruhn

 

Med vår medverkan på Bokmässan vill vi sprida kunskap om Lunds universitets senaste forskning både till den intresserade allmänheten, men också till politiker, media och den kulturelit som befinner sig på Bokmässan varje år.

Kontaktinformation

Louice Cardell Hepp, projektledare och monteransvarig
louice [dot] cardell_hepp [at] kansliht [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 32 42


Gisela Lindberg, kommunikatör
gisela [dot] lindberg [at] kansliht [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 72 33, 073-399 82 11