Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+

Tar dig ut i Europa

Med Erasmus+ mobilitetsprogram kan du som är student vid Lunds universitet läsa vid ett annat europeiskt lärosäte i 3-12 månader. Lunds universitet har avtal med cirka 400 universitet och högskolor i Europa.

Du kan söka ämnesspecifika utbytesstudier via din institution eller fakultet, tala med en internationell koordinator/studievägledare för mer information.

Alla nominerade Erasmus+ studenter har möjlighet att söka stipendium, fyll i ansökningsblanketten nedan.

Läs villkoren och gör din ansökan om Erasmus+ stipendium

Fakta om programmet

Erasmus+ mobilitetsprogram verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer ska kunna tillgodoräknas inom hela EU. Programmet ger studenter möjlighet till utbyte och praktik i Europa med stipendium. Mobilitetsprogrammet är en del av det större programmet Erasmus+.

Läs mer om Erasmus+ mobilitetsprogram på Universitets- och högskolerådets hemsidor

Följande länder ingår i Erasmus: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Tågstipendier för Erasmus+ mobilitet

Lunds universitetet har ett ansvar för att minska sin klimatpåverkan och agera som ett föredöme. I linje med detta vill vi uppmuntra Erasmus-studenter, som antingen ska studera eller praktisera utomlands att ta tåget till, eller hem från, sin destination istället för att flyga. För läsåret 2021/22 kan utresande Erasmus+ studenter och praktikanter ansöka om tågstipendium.
 
Stipendiestorlek:                      
SEK 500 till Köpenhamn
SEK 1.000 till Danmark
SEK 2.000 till övriga Europa
 
Som student förbinder du dig att, inom en månad efter genomförd resa till eller från värduniversitetet, skicka biljetten tillsammans med en kortare reflektion över resan och en motivering till varför du valt tåg som färdmedel, till Externa Relationer. Ansökan om tågstipendium sker samtidigt och på samma formulär som ansökan om Erasmus+ stipendium.

Stöd för Erasmus+ studenter med barn

Utresande Erasmus+ studenter och praktikanter som reser med barn kan söka extra stipendiemedel på € 200 per månad, oavsett antalet barn. Studenter som gör praktik får idag ett särskilt praktiktillägg om € 195 per månad jämfört med stipendiet för studier. Tilläggen för praktik och medföljande barn kan inte kombineras, men praktiserande studenter med barn har rätt till det högre beloppet.
 
Ansökan om särskilt tillägg för barn sker samtidigt och på samma formulär som ansökan om Erasmus+ stipendium.

Stöd för Erasmus+ studenter med funktionsvariationer

Utresande Erasmus+ studenter med funktionsvariationer kan söka extra stipendiemedel.

Lunds universitet kan söka bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med studentens utlandsvistelse. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis:

  • Transporter
  • Undervisningsmaterial
  • Boende
  • Assistent/medföljare
  • Medicinsk uppföljning, sjukgymnastik
  • Läkarundersökning i värdlandet

Kontakta din samordnare vid pedagogiskt stöd för att få hjälp med ansökan

Erasmusmobilitet till Storbritannien

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU med ett avtal som innebär att Storbritannien deltar i Erasmus+ programmet t o m den 31 maj 2022. Det innebär att studenter som har beviljats en utbytesplats i Storbritannien, och vars mobilitet avslutas senast den 31 maj 2022, under vissa förutsättningar kan beviljas Erasmusstipendium.
Mer om Brexit på Universitets- och högskolerådets hemsida