Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nordplus

Studier i Norden

Som student på grundnivå kan du studera 1-12 månader vid ett annat nordiskt lärosäte. Lunds universitet har avtal med många universitet och högskolor i de nordiska länderna.

Stadsmiljö i Köpenhamn, Kileparken Superkilen. Foto.

Du kan söka stipendier och resebidrag för heltidsstudier upp till 12 månader för att täcka extra kostnader i samband med utbytet, men du är inte garanterad något stipendium. Nordplusstipendierna finansieras av Nordiska ministerrådet. En del nordiska lärosäten har Lunds universitet Erasmus+ avtal med, och då går det bra att ansöka om ett Erasmus+ stipendium istället (Erasmus+ stipendiet är något högre än Nordplusstipendiet). Det går inte att ansöka om både Erasmus+ och Nordplusstipendium.

Följande länder ingår i Nordplus: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland, samt de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Du söker utbytesstudier inom Nordplus via din institution eller fakultet, se länkar i högerkolumnen. Olika fakulteter och institutioner är med i olika Nordplusnätverk och erbjuder därmed olika stipendier. Vilket stipendium du kan ansöka om i samband med dina utbytesstudier inom Norden kan du få information om från din internationella koordinator.

Fakultets- och ämnesspecifika Nordplusnätverk

Vissa fakulteter är med i nätverk inom Nordplus. En del institutioner är också med i ämnesspecifika Nordplusnätverk. Nedan finner du information om några av nätverken. Kontakta internationell koordinator eller studievägledare vid din institution/fakultet för information om vilka möjligheter du har till utbyte i de nordiska länderna.

Nätverk inom området medicin

Nätverk inom området medicin Medicinska fakulteten är med i flera ämnesspecifika nätverk inom Nordplusprogrammet.

För mer information om Nordplus för läkarstudenter:
Christina Jeppsson
Internationell koordinator
christina [dot] jeppsson [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 14 71
 
För mer information om Nordsne, Nordinnett och Nordannet (nätverk för specialistsjuksköterskor) samt Nordejordemoder (barnmorskor):
Elena Vinci
Internationell koordinator
elena [dot] vinci [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 71 13

Nordtek

Nordtek är ett utbytesprogram för civilingenjörsutbildningarna i Norden. Syftet med programmet är att ge studenter under den senare delen av utbildningen – du måste ha 120 högskolepoäng vid ansökningstillfället – tillgång till ett bredare utbud av specialiseringar. Om du nomineras till utbyte vid ett nordiskt universitet av LTH:s Internationella avdelning kommer du att ha möjlighet att även nomineras till Nordtekstipendiet.
 
För mer information, kontakta:
Sophia Dequidt
International Office LTH
sophia [dot] nilsson_dequidt [at] lth [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 33 81

Norek

Norek är ett nordiskt nätverk för studentmobilitet inom det företagsekonomiska ämnesområdet, där du i vissa fall också kan läsa nationalekonomi. Nätverket omfattar 27 universitet och handelshögskolor i Norden. Syftet med programmet är att studenter under den senare delen av utbildningen ges möjlighet att utnyttja den specialisering som blir tillgänglig genom Norek. Du kan ansöka om Norekstipendium i anslutning till utbytet. Norek kan även sökas av studenter som åker på sommarutbyte/ Summer School till nordiska partneruniversitet via Ekonomihögskolan på båda sidorna.

För mer information, kontakta:
Maria Nilsson
Internationella avdelningen
Maria [dot] Nilsson [at] ehl [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 94 87

Nordlys

Det universitetsövergripande nätverket Nordlys är till för studenter vars institution/fakultet inte är med i något Nordplusnätverk. De studenter som söker utbytesstudier inom Norden via Nordlys, kan ansöka om ett Nordlysstipendium. Din koordinator vid Externa relationer skickar då en ansökningsblankett till dig efter det att du har blivit nominerad för utbytesstudier av din fakultet/institution. Stipendiet ligger på max ca 12 000:- per termin, men varierar beroende på var du åker, hur länge du är borta och på hur många studenter som ansöker om stipendiet det året. 

Lunds universitet har tecknat ett Nordlys-Erasmus+ avtal med de flesta nordiska lärosäten och det betyder att du kan ansöka om ett Erasmus+ stipendium istället (Erasmus+ stipendiet är något högre än nordlysstipendiet). Det går inte att ansöka om både Erasmus+ och Nordlysstipendium.

För mer information, kontakta:
Dimardo Dean
Externa relationer
dimardo [dot] dean [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 40 25