Studerandeskyddsombud

Ta hjälp av ditt studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombudet företräder dig som student i frågor som rör din fysiska och psykosociala miljö.

Det här kan du få hjälp med

Upptäcker du som student brister i din fysiska- eller psykosociala miljö kan du vända dig till prefekten på din institution och/eller ditt studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombuden kan representera dig för att påverka arbetsförhållandena. Exempel är att studerandeskyddsombudet för frågan vidare till ansvarig, till kår eller till den lokala kommittén för hälsa, miljö och säkerhet.

Ett studerandeskyddsombud kan också begära att en skyddsrond ska genomföras. En skyddsrond kan gälla både den fysiska och psykosociala miljön.

Notera att studerandeskyddsombudet har tystnadsplikt.

På LTH är det områdesansvariga som ansvarar för studenternas psykosociala arbetsmiljö.

Kontaktuppgifter till LTHs samordnare för arbetsmiljö och likabehandling

Lista över studerandeskyddsombud

Lunds universitets studentkårer (LUS) sammanställer varje termin en lista över vilka som är studerandeskyddsombud vid Lunds universitet. I listan kan du se vem som är studerandeskyddsombud för dig. Kontakta honom eller henne om du har frågor kring din arbetsmiljö som student.

 • Överskyddstuderandeombud: Ella Sjöbeck, v [dot] ordf [at] lus [dot] lu [dot] se
 • Studentombudet, utbildare för SSO: Emma Klingspor, studentombudet [at] lus [dot] lu [dot] se

 • Huvudstuderandeskyddsombud (Corpus Medicum): studentmiljo [at] vavs [dot] lu [dot] se
 • Fysioterapeutprogrammet: saga [dot] wendeborn [at] gmail [dot] com
 • Biomedicinprogrammet, kandidat: skyddsombud [dot] biomed [at] mfskane [dot] se
 • Biomedicinprogrammet, master: Vakant, studentmiljo [at] vavs [dot] lu [dot] se
 • Läkarprogrammet Helsingborg: skyddsombud [dot] hbg [at] mfskane [dot] se
 • Läkarprogrammet Lund (kliniska terminer): skyddsombud [dot] lund [at] mfskane [dot] se
 • Läkarprogrammet Malmö (kliniska terminer): skyddsombud [dot] malmo [at] mfskane [dot] se
 • Läkarprogrammet Lund (prekliniska terminer)
 • Läkarprogrammet Malmö (prekliniska terminer)
 • Logopedprogrammet: Vakant, studenthalsa [at] mfskane [dot] se
 • Audionomprogrammet: skyddsombud [dot] aud [at] mfskane [dot] se
 • Master of Public Health

 • Huvudstuderandeskyddsombud (HTS): Josefine Malmberg, vkos [at] hts [dot] lu [dot] se
 • Studentrådet för historia och mänskliga rättigheter: studentradhist [at] hts [dot] lu [dot] se
 • SOL studentråd: studentradsol [at] hts [dot] lu [dot] se
 • Modevetenskapliga studierådet: studieradmov [at] gmail [dot] com
 • Kulturvetenskapliga studentrådet: Vakant, vkos [at] hts [dot] lu [dot] se
 • Arkeologiska studentrådet: Vakant, vkos [at] hts [dot] lu [dot] se
 • CTR studentråd: Vakant, vkos [at] hts [dot] lu [dot] se
 • Utbildningsvetenskapliga studentrådet (Lund): Emelie Olsson, uradet [at] hts [dot] lu [dot] se
 • Utbildningsvetenskapliga studentrådet (Helsingborg): vkos [at] hts [dot] lu [dot] se
 • Filosofiska studentrådet: studentradfil [at] hts [dot] lu [dot] se

 • Huvudstuderandeskyddsombud (JF): Oliver Hörberg, studentskyddsombud [at] jf [dot] se
 • Ordförande JF: Samuel Hertsberg Åsander, ordf [at] jf [dot] se
 • Vice ordförande JF: Alexandra Stakovska, vice [at] jf [dot] se
 • Ordförande Utbildningsutskottet JF: Matilda Karlsson, utbildning [at] jf [dot] se

 • Huvudstuderandeskyddsombud (LE): edu [dot] affairs [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Eline Easton: int [dot] master [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Damkjaer: informatics [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Larsson: informatics2 [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Jacob Sandnes: int [dot] bachelor2 [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Gustav Renlund: statistics [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Melody Soortelje: bus [dot] law [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Hannah Grip Alkaff: econ [dot] history [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Sarah Tavakol: bachelor [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Olli Autere: bachelor2 [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Carl Blomberg Persson: bachelor3 [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Lovisa Garberg: edu [dot] affairs [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Vilma Lassila: business [dot] adm [at] lundaekonomerna [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (LDK): dsso [at] ldk [dot] lu [dot] se

 • Huvudstuderandeskyddsombud (LUNA): hsso [at] luna [dot] lu [dot] se
 • Biologi: Hanna Sjö, hsso [at] luna [dot] lu [dot] se 
 • Fysik & Astronomi: Frederica Calafiore, glufs-hms [at] luna [dot] lu [dot] se
 • Kemi: Ivar Connheim, kerub-hms [at] luna [dot] lu [dot] se
 • Matematik: Manuel Neumayer, mur-hms [at] luna [dot] lu [dot] se
 • Miljövetenskap: Lisette Berglund, mys-hms [at] luna [dot] lu [dot] se
 • Geologi: Linus Brachebusch, sng-hms [at] luna [dot] lu [dot] se
 • INES: Vakant, hsso [at] luna [dot] lu [dot] se

 • Huvudstuderandeskyddsombud (SAM): Kristina Måsbäck, pres [dot] fak [at] samvetet [dot] lu [dot] se
 • Sociologiska institutionen: Vakant, pres [dot] fak [at] samvetet [dot] lu [dot] se
 • Statsvetenskapliga institutionen: Oskar Kindberg, sso [dot] svet [at] samvetet [dot] lu [dot] se
 • Institutionen för strategisk kommunikation: Vakant, sso [dot] isk [at] samvetet [dot] lu [dot] se
 • Psykologiska institutionen: Katarina Hjörneby, sso [dot] psy [at] samvetet [dot] lu [dot] se
 • Institutionen för service management: Vakant, sso [dot] ism [at] samvetet [dot] lu [dot] se
 • Genusvetenskapliga institutionen: Vakant, pres [dot] fak [at] samvetet [dot] lu [dot] se
 • Institutionen för kulturgeografi: Dominika Urhová, sso [dot] keg [at] samvetet [dot] lu [dot] se
 • Graduate School: Vakant, pres [dot] fak [at] samvetet [dot] lu [dot] se
 • Socialhögskolan: Angelica Forsell, ordf [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (Musikhögskolan): skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com

 • Huvudstuderandeskyddsombud (TLTH): Gabriella Andersson, sa [at] heltidare [dot] tlth [dot] se
 • Teknisk fysik, matematik, nanovetenskap: Vakant, skyddsombud [at] fsektionen [dot] se
 • Teknisk fysik, matematik, nanovetenskap: Louise Zettergren, libo [at] fsektionen [dot] se
 • Elektroteknik, medicin och teknik: Richard Byström, skyddsombud [at] esek [dot] se
 • Elektroteknik, medicin och teknik: likabehandlingsombud [at] esek [dot] se
 • elektroteknik, medicin och teknik: likabehandlingsombud [at] esek [dot] se
 • Maskinteknik, teknisk design: Josefine Gustafsson, skyddsombud [at] maskinsektionen [dot] com
 • Väg- och vattenbyggnad: Emil Renström, studskyddsombud [at] vsek [dot] se
 • Lantmäteri: skyddsombud [at] l-tek [dot] se
 • Brandingenjör: Emil Renström, studerandeskyddsombud [at] biif [dot] se
 • Arkitektur: Sebyon Charo, skyddsombud [at] asektionen [dot] se
 • Industridesign: skyddsombud [at] asektionen [dot] se
 • Kemi- och bioteknik: Melker Axelsson, fysansv [at] ksek [dot] se
 • Kemi- och bioteknik: Sofia Fureby, likansv [at] ksek [dot] se
 • Datateknik och infocom: skyddsombud [at] dsek [dot] se
 • Högskoleingenjörsutbildningar i Hbg: forvaltning [at] ingsekt [dot] se
 • Ekosystemteknik: skyddsombud [at] wsek [dot] se
 • Ekosystemteknik: Vakant    
 • Ekosystemteknik: vice-jamo [at] wsek [dot] se
 • Industriell ekonomi: skyddsombud [at] isek [dot] se

Kontaktinformation

studentombudet [at] lus [dot] lu [dot] se
Telefon: 070-456 66 13