Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombudet företräder dig som student i frågor som rör din fysiska och psykosociala miljö.

Det här kan du få hjälp med

Upptäcker du som student brister i din fysiska eller psykosociala miljö kan du vända dig till prefekten på din institution och/eller ditt studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombuden kan representera dig för att påverka arbetsförhållandena. Exempel är att studerandeskyddsombudet för frågan vidare till ansvarig, till kår eller till den lokala kommittén för hälsa, miljö och säkerhet.

Ett studerandeskyddsombud kan också begära att en skyddsrond ska genomföras. En skyddsrond kan gälla både den fysiska och psykosociala miljön.

Notera att studerandeskyddsombudet har tystnadsplikt.

På LTH är det områdesansvariga som ansvarar för studenternas psykosociala arbetsmiljö.

Kontaktuppgifter till LTH:s samordnare för arbetsmiljö och likabehandling

Lista över studerandeskyddsombud

Lunds universitets studentkårer (LUS) sammanställer varje termin en lista över vilka som är studerandeskyddsombud vid Lunds universitet. I listan kan du se vem som är studerandeskyddsombud för dig. Kontakta hen om du har frågor kring din arbetsmiljö som student.

Överskyddstuderandeombud
Elvira Källberg, v [dot] ordf [at] lus [dot] lu [dot] se

Studentombudet, utbildare för SSO
Emma Klingspor, studentombudet [at] lus [dot] lu [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (Medicinska föreningen)
Tove Olsson Brandtvig, studenthalsa [at] mfskane [dot] se

Arbetsterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska och Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap
Kalle Bergentz, studentmiljo [at] vavslund [dot] se
Emina Dolovic, vo-s [at] vavslund [dot] se

Audionomprogrammet
Ellinor Forsgren, skyddsombud [dot] aud [at] mfskane [dot] se

Biomedicinprogrammet, kandidat
Nils Lindblom, skyddsombud [dot] biomed [at] mfskane [dot] se

Biomedicinprogrammet, master
Vakant, studenthalsa [at] mfskane [dot] se

Fysioterapeutprogrammet
Jasmin Lindquist, ordforande [at] ssgi [dot] nu
Tim Jörnov, skyddsombud [dot] ssgi [at] gmail [dot] com

Logopedprogrammet
Megala Axelsson, skyddsombud [dot] log [at] mfskane [dot] se

Läkarprogrammet Helsingborg
Sara Benzow, skyddsombud [dot] hbg [at] mfskane [dot] se

Läkarprogrammet Lund (kliniska terminer)
Theodor Sievert, skyddsombud [dot] lund [at] mfskane [dot] se

Läkarprogrammet Malmö (kliniska terminer)
Marina Jancovic, skyddsombud [dot] malmo [at] mfskane [dot] se

Läkarprogrammet Lund (prekliniska terminer)
Tristan Gellert, sso [dot] lund [at] mfskane [dot] setr7305ge-s [at] student [dot] lu [dot] se

Läkarprogrammet Malmö (prekliniska terminer)
Ahmad Osman, sso [dot] malmo [at] mfskane [dot] se / ahmad [dot] svead [at] gmail [dot] com

Master of Public Health
Margaret Muthoni, gitaumagy [at] gmail [dot] com

Huvudstuderandeskyddsombud (HTS)
Nora Karlsson, vkos [at] hts [dot] lu [dot] se

Nedanstående studieområden är vakanta, kontakt för samtliga är Nora Karlsson, vkos [at] hts [dot] lu [dot] se

 • Arkeologiska studentrådet
 • CTR studentråd
 • Filosofiska studentrådet
 • Kulturvetenskapliga studentrådet
 • Modevetenskapliga studierådet
 • Språk- och litteraturcentrum (SOL) studentråd
 • Studentrådet för historia och mänskliga rättigheter
 • Utbildningsvetenskapliga studentrådet (Lund)
 • Utbildningsvetenskapliga studentrådet (Helsingborg)

Huvudstuderandeskyddsombud (JF)
Felicia Afsén, utbildning [at] jf [dot] se

Ordförande, Juridiska föreningen
Emmy Svensson, ordf [at] jf [dot] se

Vice ordförande, Juridiska föreningen
Rebecca Lindblad, vice [at] jf [dot] se

Ordförande Utbildningsutskottet, Juridiska föreningen
Ellen Såthén, utbildning [at] jf [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (LE)
Sebastian Krook, edu [dot] affairs [at] lundaekonomerna [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (LUNA)
Federica Calafiore, hsso [at] luna [dot] lu [dot] se

Biologi
Elias Östman, bool-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Fysik & Astronomi
Frederica Calafiore, glufs-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Geologi
Linus Brachebusch, sng-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

INES
Marieke Scheel, sng-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Kemi
Ivar Connheim, kerub-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Matematik
Manuel Neumayer, mur-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Miljövetenskap
Lisette Berglund, mys-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (SAM)
Viktor Sundt, pres [dot] fak [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Helga Jarnås, ordf [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se

LUCSUS
Elisa Anni Bauer, sso [dot] lucsus [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Nedanstående studieområden är vakanta, kontakt för samtliga är Viktor Sundt, pres [dot] fak [at] samvetet [dot] lu [dot] se

 • Institutionen för kulturgeografi
 • Institutionen för service management
 • Institutionen för strategisk kommunikation
 • Genusvetenskapliga institutionen
 • Graduate School
 • Psykologiska institutionen
 • Sociologiska institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen

Huvudstuderandeskyddsombud (SKFM)
Ida Wachsberger, skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com

Huvudstuderandeskyddsombud (TLTH)
Emelie Zhu, sa [at] tlth [dot] se

Arkitektur
Sebyon Charo, skyddsombud [at] asektionen [dot] se

Brandingenjör
Emil Renström, studerandeskyddsombud [at] biif [dot] se

Datateknik och infocom
Matilda Kvarnström, skyddsombud [at] dsek [dot] se

Ekosystemteknik
Sara Abrahamsson, skyddsombud [at] wsek [dot] se

Elektroteknik, medicin och teknik
Theo Nyman, skyddsombud [at] esek [dot] se

Högskoleingenjörsutbildningar i Helsingborg
André Johansson, forvaltning [at] ingsekt [dot] se

Industriell ekonomi
Vakant - kontakta Emelie Zhu, sa [at] tlth [dot] se

Kemi- och bioteknik
Nicole Nilsson, fysansv [at] ksek [dot] se

Maskinteknik, teknisk design
Nils Andersson, skyddsombud [at] maskinsektionen [dot] com

Teknisk fysik, matematik, nanovetenskap
Erik af Klinteberg, skyddsombud [at] fsektionen [dot] se

Väg- och vattenbyggnad
Emil Renström, studskyddsombud [at] vsek [dot] se

Kontaktinformation

studentombudet [at] lus [dot] lu [dot] se
Telefon: 070-456 66 13