Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser och föreläsningar

På Studenthälsan erbjuder vi kurser för dig som student. Dessutom arrangerar vi lunchföreläsningar med olika teman relaterade till studenthälsa. Välkommen!

Genvägar till sidans innehåll:

Digitala lunchföreläsningar

Onsdagar klockan 12.15–13.00

Föreläsningarna hålls via Zoom och länk skickas till dig via e-post när du anmält dig.

29 september: Studera på distans

Det är märkliga tider, särskilt för studenter. Stora krav ställs på oss när vi skall sköta studier på distans. Vi står inför nya utmaningar och tvingas till nya rutiner som kan vara alt annat än enkla att få till. Under denna föreläsning pratar vi om hur distansstudier kan påverka oss och hur vi kan förhålla oss och hantera denna situation på ett hållbart sätt.

Anmäl dig till föreläsningen Studera på distans

6 oktober: Ensamhet

Ensamhet kan vara tungt att bära och svårt att prata om. Trots att det är så vanligt. Denna föreläsning är till för dig som vill veta mer om ensamhet och vad man kan göra för att hjälpa sig själv eller någon annan att hantera den.

Anmäl dig till föreläsningen Ensamhet

13 oktober: Stress och studier

Föreläsning som lär dig förstå vad stress är, varför vi blir stressade och hur vi kan hantera det. En föreläsning för dig som känner att studietiden kan bli för mycket ibland och vill lära dig mer om hur du kan minska och förebygga stress i tillvaron.

Anmäl dig till föreläsningen Stress och studier

20 oktober: Uppsats (Hållbar student)

Tips på hur du kan undvika de vanligaste psykologiska fallgroparna i ditt uppsatsskrivande.

Anmäl dig till föreläsningen Uppsats (Hållbar student)

27 oktober: Sömn – varför är det så viktigt?

Föreläsningen ger dig grundläggande sömnfakta och en kurators samlade erfarenhet av vilka fallgropar studenter ramlar i vad gäller just sömn. Naturligtvis bjuder föreläsningen på tips på hur du kan får en bra sömn.

Anmäl dig till föreläsningen Sömn – varför är det så viktigt?

10 november: Motivation som student

Varför gör vi vissa saker som vi inte behöver, medan vi känner olust för sådant vi egentligen skulle behöva göra? I föreläsningen ska vi försöka reda ut vad motivation innebär och hur vi kan stärka den för att lyckas jobba bättre med det vi egentligen skulle vilja komma framåt med.

Anmäl dig till föreläsningen Motivation som student

24 november: Om att må dåligt

Vad är det egentligen som sker när vi upplever att vi mår dåligt. Vad sker i våra tankar och känslor och vad gör vi när vi mår dåligt? Vad säger forskningen om detta och vad är det som brukar underlätta?

Anmäl dig till föreläsningen Om att må dåligt

1 december: Vad ska jag med dessa förbannade känslor till?!

Utforskning av våra känslor, deras funktion och hur vi kan nyttja dem till vår fördel.

Anmäl dig till föreläsningen Vad ska jag med dessa förbannade känslor till?!

15 december: Tankar – superkraft eller en känsla till ohälsa?

Tankar eller kognition är människans unika superkraft bland djurriket samtidigt som det är en primär källa till psykiska hälsa. Denna föreläsning erbjuder dig en inblick i tankarnas värld och ger dig verktyg för att kunna tämja superkraften till din fördel.

Anmäl dig till föreläsningen Tankar - superkraft eller en känsla till ohälsa?

Kurser hos Studenthälsan

Hantera självkritik i studier

Det finns flera olika anledningar till att vara självkritisk som är kopplat till dåligt mående. En förhållningssätt för att bli mindre självkritisk och på så vis må bättre är att hantera självkritik i studier med compassion.

Compassion är en förmåga som innebär ”att vara uppmärksam på lidande och ha en motivation att försöka minska det, samt att vilja öka välmående”. Forskning har visat att odla en medkännande version av oss själva sänker nivån av självkritik. Den medkännande förmågan är medfödd men behöver tränas precis som vi tränar vår kropp. 

I kursen tränar vi medkänsla genom olika övningar. Syftet är att möta oss själva med en emotionell ton av värme, acceptans och omsorg när det är svårt och självkritiken slår till i universitetsstudierna.

Kursen ges via Zoom och kräver deltagande vid samtliga tillfällen. All information om kursen så som exempelvis självstudier mellan kurstillfällena finns i Canvas efter anmälan till kursen.

Datum: 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10 samt 14 januari 2022
Tid: 09.00--11.00

Anmäl dig till kursen hantera självkritik i studier

Avanmäl dig från kursen

Deltagandet i gruppen är kostnadsfritt.

Ny kursstart i november, anmälan och datum kommer vara tillgängliga under vecka 41

Metakognitiv gruppterapi (MCGT)

Denna gruppbehandling baseras på Adrian Wells Metakognitiv terapi för ångest och depression (2009) som har utmynnat i effektiva behandlingar för ett antal olika psykiatriska problem.
Denna gruppbehandling för oro och ältande är en transdiagnostisk behandling som syftar till att komma åt en tankestil som kännetecknas av återkommande negativa tankar. Den teoretiska utgångspunkten är att repetitivt negativt tänkande är en transdiagnostisk process som ligger till grund för vanliga komorbida, känslomässiga svårigheter. Forskning på MCT baserade behandlingar är lovande och visar på stora effekter, vad gäller minskning i oro och ältande med motsvarande symptomreduktioner i ångest och depression mot slutet av behandlingen (McEvoy, 2019; McEvoy et al., 2015 ; Thorslund et al., 2020).

Behandlingen sker över 6 veckovisa sessioner på 2 timmar, med tillägg av en booster vid 2 månaders uppföljning. Behandlingen ges helt på engelska och är därmed tillgänglig för internationella likväl som svenska studenter. Aktivt deltagande under och mellan sessionerna är en förutsättning för deltagande.
Du behöver även ha genomfört en bedömning hos en medarbetare från Studenthälsan innan du anmäler dig.

Boka en tid hos Studenthälsan

Gruppformatet innebär inte att du behöver vara personlig på ett självutlämnande sätt. Upplägget är strukturerat och liknar deltagande i en kurs. Tyngdpunkten kommer att ligga på att lära sig nya strategier för att hantera oro och ältande, snarare än att undersöka enskilda negativa tankar eller personliga frågor. Genom ditt deltagande kommer du erbjudas en möjlighet att få större förståelse för dina problem och lära dig nya strategier för att hantera dem.

Datum: 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 3/11 samt 12 januari 2022
Tid: Onsdagar 09.00 - 11.00
Plats: Kursen hålls via zoom

Anmäl dig till kursen metakognitiv gruppterapi (MCGT)

Avanmäl dig från kursen

Ny kursstart i november, anmälan kommer läggas ut i oktober.

Datum: 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12 samt 2 mars 2022
Tid: Tisdagar 15.30 - 17.30
Plats:Kursen hålls via zoom

Kurs i medveten närvaro/mindfulness

Är du nyfiken på att lära dig mer om medveten närvaro eller mindfulness?
Vill du träna på att förhålla dig till dig själv och tillvaron på ett mer medvetet, närvarande och icke-dömande sätt? Kanske få hjälp att förhålla dig till ohjälpsamma tankar och känslor med mer distans och perspektiv? Forskning har visat att regelbunden mindfulnessträning bl a kan vara hjälpsamt för att hantera stress, oro och nedstämdhet.

Kursen utgår från programmet MBKT/Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (enligt Segal, Teasdale & Williams), med grund i gammal beprövad meditationsträning. Gruppträffarna är upplevelsebaserade snarare än teoretiska. Vi kommer prova på olika mindfulnessövningar, reflektera tillsammans och sedan fortsätta träna på egen hand mellan kurstillfällena. För att få ut mesta möjliga av kursen, bör man alltså vara beredd att lägga lite tid på övning mellan kurstillfällena.

Kursen ges via Zoom och kräver deltagande vid samtliga tillfällen.

Datum: 6/10, 13/10, 20/10, 27/10 och 10/11 (obs! uppehåll 3/11)
Tid: 15:30-17:30

Anmäl dig till kursen medveten närvaro/mindfulness

Avanmäl dig från kursen

Våga tala

Känner du obehag, rädsla, skakar, darrar på rösten eller kanske oro långt i förväg när du ska tala inför grupper? Det kan vara när du ska hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller vara aktiv vid seminarier som du upplever att du inte kan göra dig själv rättvisa. Du är inte ensam, så känner många studenter.

Kursen är till för dig som är student och vill komma till rätta med den här typen av problem. I "Våga tala" arbetar vi med att du får lära dig vad talängslan är, träna dig på att möta obehaget samt få fler strategier och verktyg att hantera din talängslan med.

Teori varvas med praktik och det blir en hel del övningar inför gruppen. Teori och hemuppgifter att lösa får du via Canvas och övningarna gör vi en klassrumsmiljö. Vi uppmanar dig som deltagare att vara med vid samtliga övningstillfällen eftersom övningarna i kursen innebär att ni är varandras publik och stöd. Gruppen består av max 15 deltagare. Varje kurstillfälle är 2 timmar och vi träffas under sammanlagt sex tillfällen.

Vi återkommer i oktober med aktuella kursdatum och anmälningslänk.

Deltagandet i gruppen är kostnadsfritt.

Fler kurser och grupper

Studenthälsan erbjuder även flera andra kurser och grupper för dig som student. Under respektive webbsida kan du läsa mer om en viss problematik och vilket stöd du kan få.

Kontaktinformation

Studenthälsan
Telefon:
046-222 43 77

Receptionens telefontider:

Måndag–onsdag och fredag 08.30–09.30
Torsdag 08.30–09.00

Med reservation för tillfälliga ändringar.

Besöksadress:
Sandgatan 3
Lund

Postadress:
Lunds universitet
Studenthälsan
Box 117
221 00 LUND

Se karta på google.se

För dig som pluggar på LTH eller medicinska fakulteten:

Förutom Studenthälsan kan du också vända dig till kuratorerna på LTH eller medicinska fakulteten.

Kontaktuppgifter till kuratorerna på LTH

Kontaktuppgifter till kuratorn på medicinska fakulteten

För dig som är doktorand:

Vänd dig till Företagshälsovården

För dig som är anställd, representant för en studentkår eller annan organisation:

Information om Studenthälsan - Medarbetarwebben.lu.se