Vård, stöd, sjukanmälan

Sjukvård, CSN, Försäkringskassan

Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt kan du vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för råd om vård. Viktigt är att du sjukanmäler dig hos Försäkringskassan redan från första sjukdagen.

Vårdguiden

Du kan ringa vårdguiden på telefonnummer 1177. Då får du råd om vård av en sjuksköterska och hjälp med att hitta rätt i vården. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Telefon: 1177

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Du hittar vårdcentraler och sjukhus på 1177 sjukvårdsrådgivningens hemsida: Vårdcentraler

Akutsjukvård

Vid akut, livshotande tillstånd - ring 112.

Psykiatrisk akutmottagning

Lund, telefon: 046-17 41 00

Varför ska jag sjukanmäla mig?

Om du sjukanmält dig till Försäkringskassan blir det lättare för dig i kontakten med CSN. Om du misslyckas med att ta dina poäng på grund av sjukdom kan du då påvisa att du har varit sjuk under den aktuella perioden.

Du kan också slippa att bli återbetalningsskyldig till CSN om du blir sjuk under en längre period. På CSN:s hemsida finns mer information om vad som gäller för att få studiemedel vid sjukdom.

CSN:s webbplats

Sjukanmäl dig till Försäkringskassan

Du kan sjukanmäla dig via Försäkringskassans webbplats eller ring till servicetelefonen på telefonnummer 020-524 524.

Du som studerar och blir sjuk kan även ha rätt till sjukpenning.

På Försäkringskassans webbplats finns mer information om sjukanmälan och sjukpenning för studerande.

Försäkringskassans information till studerande

Malmö, telefon 040-33 80 00
Helsingborg, telefon 042-406 27 30