Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information för nuvarande mentorer och anteckningsstöd

Som mentor eller anteckningsstöd blir du anställd av Lunds universitet. Här hittar du viktig information om ditt arbete, timrapportering och annat matnyttigt. Välkommen till ett givande och roligt uppdrag!

Genvägar till sidans innehåll:

Information för dig som arbetar som mentor

När du inleder ditt arbete som mentor blir du anställd vid Lunds universitet. Alla anställningar hanteras av Pedagogiskt stöd. Nedan finns information för dig som ska inleda ditt mentorsuppdrag och för dig som redan har ett pågående uppdrag.

Anmälan varje termin

Varje termin måste anställningar och informationslistor uppdateras. Därför är det viktigt att alla mentorer gör en återanmälan till Pedagogiskt stöd. Det gör du via nedanstående anmälningsformulär eller genom att kontakta mentorskoordinatorn via liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se.

Gör en återanmälan för fortsatt eller nytt mentorsuppdrag

Nya mentorer hänvisas till webbsidan Arbeta som mentor.

Arbeta som mentor

Registrering

När du fått ett mentorsuppdrag blir du registrerad i Lunds universitets lönesystem Primula och får en anställningsidentitet. Notera att du måste ha ett svenskt personnummer. 

I samband med utskick av inloggningsuppgifter får du instruktioner för timrapportering i Primula. Har du redan tillgång till Primula via andra uppdrag inom Lunds universitet är det viktigt att du meddelar detta i samband med anmälan. 

Har du ett pågående mentorsuppdrag uppdateras dina anställningsuppgifter och du får information för aktuell termin.

Vid frågor som rör din registrering i Primula eller ditt lösenord, vänligen kontakta registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se.

Timrapportering

Alla mentorer rapporterar arbetade timmar i Primula. Mentorer ansvarar också för att studenten med beslut om pedagogiskt stöd bekräftar antal timmar via nedanstående formulär. Det är viktigt att rätt timavstämmare väljs samt att den digitala timrapporten och webbformuläret överensstämmer.

Bekräfta din mentors arbetade timmar

Den student som får stöd av en mentor ska fylla i sin mentors arbetade timmar via formuläret nedan. Tänk på att detta ska ske efter att mentorn har skickat in sina timmar i Primula.

Skicka in underlag för mentorns arbetade timmar

Vid frågor om timrapportering för mentorer, vänligen kontakta liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se.

Utbetalning

Både den digitala timrapporten i Primula och webbformuläret där studenten bekräftat antal arbetade timmar måste inkomma före den 25:e. Detta för att utbetalning ska kunna ske följande månad. Det kan förekomma vissa förseningar vid helger, semester och sjukdom.

Glöm inte att registrera ditt konto hos Nordea för att få in lönen direkt på ditt konto. 

Anmäl ditt konto på Nordea

Arbetsgivarnumret hittar du i det utskickade dokumentet Information för mentorer från Pedagogiskt stöd. Du kan också få det genom att kontakta oss via liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se

Har du frågor om din utbetalning, vänligen kontakta Statens Servicecenter.

Kontaktuppgifter till Statens Servicecenter på SSC:s webbsida

Tänk på att ändra dina uppgifter i Primula vid eventuell adressändring.

Information för dig som arbetar som anteckningsstöd

Anmälan

När du anmäler dig som anteckningsstöd eller när du har fått fler studenter som du delar anteckningar med ska du meddela oss på Pedagogiskt stöd. Det gör du genom att skicka ett mejl till e-postadressen registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se.

Timrapportering

Du ansvarar själv för att rapportera dina arbetade timmar i Primula under pågående termin. När din anställning upphör förlorar du tillgång till Primula och kan inte längre rapportera dina timmar. Det är därför viktigt att inte vänta med rapporteringen utan göra det kontinuerligt under aktuell termin. 

Tänk på att det inte räcker att du som arbetar som anteckningsstöd rapporterar in dina timmar i Primula. För att dina timmar ska godkännas i Primula måste ett underlag skickas in. Underlaget skickas in av den eller de studenter som är beviljade ditt anteckningsstöd. Detta görs via nedanstående formulär.

Kom ihåg att detta ska ske efter att du som anteckningsstöd skickat in dina timmar i Primula. Där framgår hur många timmar det rör sig om och mellan vilka datum som arbetet utförts.

Bekräfta ditt anteckningsstöds arbetade timmar

Den student som får anteckningsstöd ska fylla i sitt anteckningsstöds arbetade timmar via formuläret nedan. Tänk på att detta ska ske efter att anteckningsstödet skickat in sina timmar i Primula.

Skicka in underlag för anteckningsstödets arbetade timmar

Vid frågor om timrapportering för anteckningsstöd, vänligen kontakta registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se.

Utbetalning

Både den digitala timrapporten och bekräftelsemejlet måste inkomma till Pedagogiskt stöd senast den 25:e. Detta för att utbetalning ska kunna ske följande månad. Det kan dröja längre vid semester, jul, påsk och andra helgdagar samt vid hög arbetsbelastning eller sjukdom.

För att följa dina ärendens status kan du logga in i Primula. Där framgår vem som är handläggare på ditt ärende, motivering om timrapporten returnerats samt annan viktig information. Kolla alltid dina ärendens status före du kontaktar Pedagogiskt stöd eller Statens Servicecenter med frågor.

Glöm inte att anmäla ditt konto till Nordea för att få din lön.

Anmäl ditt konto på Nordea

Arbetsgivarnumret hittar du i välkomstmejlet från Pedagogiskt stöd. Du kan också få det genom att kontakta oss via registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se.

Har du frågor om din utbetalning, vänligen kontakta Statens Servicecenter.

Kontaktuppgifter till Statens Servicecenter på SSC:s webbsida

Tänk på att du måste göra en adressändring i Primula om du byter adress.

Kontaktinformation

Ställ dina frågor som rör mentorsarbete till:

Liselott Eriksson
Mentorskoordinator på Pedagogiskt stöd
liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon 046-222 88 26

Ställ dina frågor som rör anteckningsstöd till:

Charlotte Marklund
Administratör
registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se

Frågor som gäller löneutbetalning:

Statens Servicecenter
www.statenssc.se
0771-456 000