Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information för nuvarande mentorer och anteckningsstöd

Har du fått ett uppdrag som mentor eller anteckningsstöd? Nedan hittar du information både för dig som ska inleda ditt uppdrag och för dig som redan har ett pågående uppdrag sedan tidigare.

Genvägar till sidans innehåll:

Information för dig med uppdrag som mentor

Alla mentorsuppdrag hanteras av Pedagogiskt stöd. Uppdraget som mentor omfattar i genomsnitt 2 timmar per vecka och tecknas terminsvis. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta mentorskoordinator liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se.

Nedan kan du läsa mer om överenskommelsen om uppdraget som ska fyllas i. Du hittar också information om de bekräftelser av uppdrag som ska skickas in fyra gånger per termin. Dessutom finns mer detaljerad information om omfattning och utbetalning av arvode. 

Tänk på att läsa igenom all information under flikarna nedan.

Överenskommelse om uppdrag

För att du som mentor eller assistent ska registreras som arvodist måste en överenskommelse fyllas i. Överenskommelsen ska fyllas i i samband med att terminens uppdrag inleds. Överenskommelsen skickas ut via e-post i samband med uppstartsmötet. Det är väldigt viktigt att överenskommelsen inkommer när du inleder uppdraget eftersom den anger när uppdragsperioden startade.

Bekräftelse av uppdrag fyra gånger per termin

Under terminen kommer du att få ett e-postutskick där du måste bekräfta att mentors-/assistentuppdraget fortlöper enligt tidigare överenskommelse. Utskicket sker fyra gånger per termin och de måste besvaras inom fem arbetsdagar

Dessa bekräftelser ligger till grund för utbetalningen och kommer att användas för redovisningssyften. Det är väldigt viktigt att bekräftelserna besvaras för att arvodet ska utbetalas.

Utbetalning av arvode

Efter avslutad termin så sker utbetalning inom tre månader förutsatt att överenskommelse och bekräftelser inkommit. Det är också dessa som tillsammans avgör arvodets storlek.

Både mentor och student är skyldiga att meddela Pedagogiskt stöd ifall ni inte har kontinuerliga möten, studenten uteblir från möten eller att uppdraget av någon annan anledning upphör.

För att få arvodet direkt till ditt konto behöver du anmäla ditt konto hos Swedbank.

Anmäl ditt konto på Swedbanks webbplats

Omfattning av arvode

Terminsarvodet är 4800 kr före skatt i de fall där mentorsuppdraget fortlöpt under hela terminen. I andra fall räknas arvodet ut med hänsyn till hur stor del av terminen som uppdraget pågått. Omfattningen delas in i 25%, 50%, 75% eller 100% av terminen. Du kan läsa mer om detta i listan nedan.

Arvoden före skatt för assistent och mentor vid Lunds universitet per termin:

  • 100% av 20 veckor: 4800 kr
  • 75% av 20 veckor: 3600 kr
  • 50% av 20 veckor: 2400 kr
  • 25%  av 20 veckor: 1200 kr

Ovanstående arvodesnivåer fastställs och börjar tillämpas med start den 10 augusti 2022.

Varje termin erbjuds två mentorsträffar där vi diskuterar frågor som rör mentorsuppdraget. Mentorsträffarna för vårterminen 2023 erbjuds:

  • 25 oktober klockan 16.00
  • 15 november klockan 16.00

Inbjudan till mentorsträffarna skickas ut via e-post cirka 1–2 veckor i förväg.

Du är också alltid välkommen att kontakta Pedagogiskt stöd om du har frågor om uppdraget.

Information för dig med uppdrag som anteckningsstöd

Nedan kan du läsa om anmälan och bekräftelse av uppdrag. Du hittar också information om omfattning och utbetalning av arvode.

Tänk på att läsa igenom all information nedan.

Anmälan

Du anmäler dig som anteckningsstöd via ett av de webbformulär som finns tillgängligt på webbsidan nedan. Detta gör du antingen innan eller i samband med att du påbörjar ditt uppdrag. Det går inte att anmäla sig i efterhand.

Bli mentor eller anteckningsstöd

Bekräftelse av uppdrag

Efter varje avslutad termin kommer du behöva bekräfta genomfört uppdrag. Det innebär att du behöver fylla i en bekräftelse som skickas från administratören för anteckningsstöd.

Utbetalning av arvode

Efter avslutad termin sker utbetalning av arvode inom tre månader. Detta förutsatt att du har anmält uppdraget och bekräftat att det har genomförts.

För att få arvodet direkt till ditt konto behöver du anmäla ditt konto hos Swedbank.

Anmäl ditt konto på Swedbanks webbplats

Omfattning av arvode

Arvodet beräknas på de högskolepoäng som uppdraget omfattar.

Arvode före skatt:

  • 30 hp: 3200 kr
  • 15 hp: 1600 kr
  • 7,5 hp: 800 kr

Har du ännu inte fått utbetalt ditt arvode?

Utbetalningen är troligtvis på gång. Det kan dröja upp till tre månader efter avslutad termin innan pengarna kommer in på ditt konto. Tänk på att du måste bekräftat ditt uppdrag för att få arvodet utbetalt. Bekräftelseformuläret skickas ut i slutet av den termin du haft ett uppdrag.

Har du kopplat ditt konto till Swedbanks kontoregister? 

För att få utbetalningen av arvodet till ditt konto behöver du koppla ditt konto till Swedbank. Om du inte har gjort det kommer du få en utbetalningsavi till den folkbokföringsadress som du hade när du anmälde dig till uppdraget.

Vill du vara anteckningsstöd även nästkommande termin?

Då måste du registrera dig på nytt nästa termin för fortsatt uppdrag som anteckningsstöd. Det uppdrag du har haft innevarande termin gäller alltså enbart för den terminen. 

Planerar du för att vara anteckningsstöd även under sommaren?

Då behöver du ha anmält dig via vårt webbformulär och fått ett uppdrag. Pedagogiskt stöd kommer att skicka ut ett mejl som bekräftar ert samarbete. I slutet av sommarterminen kommer du få ytterligare ett mejl där du ska bekräfta ditt genomförda uppdrag. Glöm inte bort att koppla ditt bankkonto till Swedbank. 

Kontaktinformation

Ställ dina frågor som rör mentorsuppdrag till:

Liselott Eriksson
Mentorskoordinator på Pedagogiskt stöd
liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se

Ställ dina frågor som rör anteckningsstöd till:

Charlotte Marklund
Administratör
anteckningsstod [at] stu [dot] lu [dot] se