Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information för nuvarande mentorer och anteckningsstöd

Har du fått ett uppdrag som mentor, assistent eller anteckningsstöd? Nedan hittar du information för dig som ska inleda ditt uppdrag och för dig som redan har ett pågående uppdrag sedan tidigare.

Genvägar till sidans innehåll:

Information för dig med uppdrag som mentor

Alla mentorsuppdrag hanteras av Pedagogiskt stöd. Uppdraget som mentor omfattar i genomsnitt 2 timmar per vecka och tecknas terminsvis. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta mentorskoordinator liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se.

Nedan kan du läsa mer om överenskommelsen om uppdraget och de bekräftelser av uppdrag som ska skickas in fyra gånger per termin. Du hittar också information om omfattning och utbetalning av arvode, samt de mentorsträffar som arrangeras. 

Tänk på att läsa igenom all information under flikarna nedan.

Överenskommelse om uppdrag

För att du som mentor eller assistent ska registreras som arvodist måste en överenskommelse fyllas i, i samband med att terminens uppdrag inleds. Överenskommelsen skickas ut via e-post i samband med uppstartsmötet. Det är väldigt viktigt att överenskommelsen inkommer när du inleder uppdraget eftersom den anger när uppdragsperioden startade.

Bekräftelse av uppdrag fyra gånger per termin

Under terminen kommer du att få ett e-postutskick där du måste bekräfta att mentors-/assistentuppdraget fortlöper enligt tidigare överenskommelse. Utskicket sker fyra gånger per termin och de måste besvaras inom fem arbetsdagar

Dessa bekräftelser ligger till grund för utbetalningen och kommer att användas för redovisningssyften. Det är väldigt viktigt att bekräftelserna besvaras för att arvodet ska utbetalas.

Utbetalning av arvode

Efter avslutad termin så sker utbetalning inom tre månader förutsatt att överenskommelse och bekräftelser inkommit. Det är också dessa som tillsammans avgör arvodets storlek.

Både mentor och student är skyldiga att meddela Pedagogiskt stöd ifall uppdraget av någon anledning upphör.

För att få arvodet direkt till ditt konto behöver du anmäla ditt konto hos Nordea. Tänk på att du behöver kontakta mentorskoordinatorn på Pedagogiskt stöd för att få arbetsgivarnumret för Lunds universitet.

Anmäl ditt konto på Nordeas webbplats

Omfattning av arvode

Terminsarvodet är 4800 kr i de fall där mentorsuppdraget fortlöpt under hela terminen. I andra fall räknas arvodet ut med hänsyn till hur stor del av terminen som uppdraget pågått. Omfattningen delas in i 25%, 50%, 75% eller 100% av terminen. Du kan läsa mer om detta i listan nedan.

Arvoden för assistent och mentor vid Lunds universitet per termin:

  • 100% av 20 veckor: 4800 kr
  • 75% av 20 veckor: 3600 kr
  • 50% av 20 veckor: 2400 kr
  • 25%  av 20 veckor: 1200 kr

Ovanstående arvodesnivåer fastställs och börjar tillämpas med start den 10 augusti 2022.

Mentorsträffar under hösten 2022

Varje termin erbjuds två mentorsträffar där vi diskuterar frågor som rör mentorsuppdraget. Mentorsträffarna för höstterminen 2022 erbjuds:

  • 5 oktober klockan 16–18
  • 9 november klockan 16–18

Inbjudan till mentorsträffarna skickas ut via e-post cirka 1–2 veckor i förväg.

Du är också alltid välkommen att kontakta Pedagogiskt stöd om du har frågor om uppdraget.

Information för dig med uppdrag som anteckningsstöd

Nedan kan du läsa om anmälan och bekräftelse av uppdrag. Du hittar också information om omfattning och utbetalning av arvode.

Tänk på att läsa igenom all information nedan.

Anmälan

Du anmäler dig som anteckningsstöd via det webbformulär som finns tillgängligt på webbsidan innan eller i samband med att du påbörjar ditt uppdrag. Det kommer inte vara möjligt att anmäla sig i efterhand.

Anmälan för uppdrag som anteckningsstöd

Bekräftelse av uppdrag

Efter varje avslutad termin kommer du behöva bekräfta genomfört uppdrag. Det innebär att du behöver fylla i en bekräftelse som skickas från administratören för anteckningsstöd.

Utbetalning av arvode

För att du ska få ersättning som anteckningsstöd måste du skickat in webbformuläret Anmälan för uppdrag som anteckningsstöd. Webbformuläret måste fyllas i och skickas in före du påbörjar ditt uppdrag.

Efter avslutad termin så sker utbetalning inom tre månader förutsatt att bekräftelsen inkommit.

För att få arvodet direkt till ditt konto behöver du anmäla ditt konto hos Nordea. Tänk på att du behöver kontakta administratören via e-post för att få arbetsgivarnumret för Lunds universitet.

Anmäl ditt konto på Nordeas webbplats

Omfattning av arvode

Arvodet beräknas på de högskolepoäng som uppdraget omfattar.

  • 30 hp: 3200 kr
  • 15 hp: 1600 kr
  • 7,5 hp: 800 kr

För dig som varit mentor eller anteckningsstöd till och med sommaren 2022

Nedan kan du läsa mer information för dig som varit mentor eller anteckningsstöd till och med sommaren 2022. Du hittar bland annat information om timrapportering och hur du bekräftar din mentors eller ditt anteckningsstöds arbetade timmar.

Alla som varit mentorer till och med sommaren 2022 rapporterar arbetade timmar i Primula. Mentorer ansvarar också för att studenten med beslut om pedagogiskt stöd bekräftar antal timmar via nedanstående formulär. Det är viktigt att rätt timavstämmare väljs samt att den digitala timrapporten och webbformuläret överensstämmer.

Bekräfta din mentors arbetade timmar

Den student som får stöd av en mentor ska fylla i sin mentors arbetade timmar via formuläret nedan. Tänk på att detta ska ske efter att mentorn har skickat in sina timmar i Primula.

Skicka in underlag för mentorns arbetade timmar

Vid frågor om timrapportering för mentorer, vänligen kontakta liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se.

Anmälan

Du som har varit anteckningsstöd fram till och med sommaren 2022 måste ha anmält dig genom att ha skickat ett mejl till e-postadressen registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se.

Tänk på att alla pågående anställningar löper ut i augusti 2022. Det innebär att du som fortsatt vill ha ett uppdrag som anteckningsstöd under höstterminen 2022 måste anmäla dig på nytt via webbformuläret nedan.

Anmälan för uppdrag som anteckningsstöd

Timrapportering

Du ansvarar själv för att rapportera dina arbetade timmar i Primula under pågående termin. När din anställning upphör förlorar du tillgång till Primula och kan inte längre rapportera dina timmar. Det är därför viktigt att inte vänta med rapporteringen utan göra det kontinuerligt under aktuell termin. 

Tänk på att det inte räcker att du som arbetar som anteckningsstöd rapporterar in dina timmar i Primula. För att dina timmar ska godkännas i Primula måste ett underlag skickas in. Underlaget skickas in av den eller de studenter som är beviljade ditt anteckningsstöd. Detta görs via nedanstående formulär.

Kom ihåg att detta ska ske efter att du som anteckningsstöd skickat in dina timmar i Primula. Där framgår hur många timmar det rör sig om och mellan vilka datum som arbetet utförts.

Bekräfta ditt anteckningsstöds arbetade timmar

Den student som får anteckningsstöd ska fylla i sitt anteckningsstöds arbetade timmar via formuläret nedan. Tänk på att detta ska ske efter att anteckningsstödet skickat in sina timmar i Primula.

Skicka in underlag för anteckningsstödets arbetade timmar

Vid frågor om timrapportering för anteckningsstöd, vänligen kontakta registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se.

Utbetalning

Både den digitala timrapporten och bekräftelsemejlet måste inkomma till Pedagogiskt stöd senast den 25:e. Detta för att utbetalning ska kunna ske följande månad. Det kan dröja längre vid semester, jul, påsk och andra helgdagar samt vid hög arbetsbelastning eller sjukdom.

Glöm inte att anmäla ditt konto till Nordea för att få din lön.

Anmäl ditt konto på Nordeas webbplats

Arbetsgivarnumret hittar du i välkomstmejlet från Pedagogiskt stöd. Du kan också få det genom att kontakta oss via registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se.

Har du frågor om din utbetalning, vänligen kontakta Statens Servicecenter.

Kontaktuppgifter till Statens Servicecenter på SSC:s webbsida

Tänk på att du måste göra en adressändring i Primula om du byter adress.

Kontaktinformation

Ställ dina frågor som rör mentorsuppdrag till:

Liselott Eriksson
Mentorskoordinator på Pedagogiskt stöd
liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se

Ställ dina frågor som rör anteckningsstöd till:

Charlotte Marklund
Administratör
registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se