Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Einar Hansen: LU-vänlig brobyggare och mecenat

Einar Anton Hansen var en dansk-svensk affärsman som i mitten av 1900-talet grundade ett framgångsrikt företagsimperium med förlagsverksamhet och rederier som hörnstenar. Han var också en långvarig vän till Lunds universitet och stöttade dess humanistiska fakulteter, ett givande som fortsätter än idag via flera av hans stiftelser.
Einar Hansen

Ingvar Ganestam är idag ordförande i Einar Hansens Allhemsstiftelse och var tidigare under flera år revisor för Einar Hansens svenska stiftelser. Så här beskriver han personen Einar Hansen.
- Han var en mycket driven och färgstark person som växte upp under enkla förhållanden i Danmark. På 1920-talet emigrerade han, efter att ha studerat handel i Köpenhamn, till Malmö där han startade flera bolag. Här upplevde han såväl ekonomisk depression som konkurser. I början av 1930-talet grundade han det framgångsrika förlaget Allhem som bland annat gav ut Hemmets Veckotidning och Allas Veckotidning. Under efterkrigstiden bildade han rederiet Clipper Line och en omfattande havsflotta som bidrog till att sätta Malmö på kartan som redarstad.

Men Einar Hansen var inte bara en driven affärsman, han var också en generös filantrop som vurmade för musik, bokkonst, humaniora och kulturliv på båda sidor av Öresund. Inte alla känner till att han var en nära vän till Lunds universitet eller att han skänkt stora summor till dess humanistiska områden, såväl privat som via stiftelserna Einar Hansens Allhemsstiftelse, Einar Hansens stiftelse för bokhistoriska samlingar och bibliotek samt Einar Hansens Forskningsfond.

Det danska mecenatskapet som Einar Hansen under efterkrigsåren kom att bli en del av speglades i Sverige av släkterna Wallenberg och Crafoords filantropiska gärningar. Släkter som dessa leddes inte sällan av drivna industrialister och entreprenörer, ofta präglade av ett socialt patos och en vilja att ge tillbaks till samhället. 
- Einar Hansen bar på ett stort intresse för musik, teater, litteratur och tryckkonst. Dessutom stod han nära akademierna i såväl Lund som i Köpenhamn och var nära vän med flera av dess professorer. Därför blev det naturligt för honom att stötta dessa områden.

Einar Hansen fick under sin levnad ta emot flera utmärkelser för sina filantropiska gärningar, bland annat av den svenske kungen. Han blev också hedersdoktor vid humanistiska fakulteten i Lund 1969.

Stark kapitalutveckling möjliggjorde donationer
I takt med att Einar Hansens förmögenhet ökade under 1900-talets senare hälft blev också donationerna allt fler. Utöver sina affärsverksamheter ägde Einar Hansen även en stor fastighet på Ribersborgsvägen i Malmö – Fridhemsborg - där hans omfattande boksamling ursprungligen fanns placerad. Under hela sin livstid samlade Einar Hansen på böcker och senare kom dessa att överföras till UB i form av ett bibliotek som bär hans namn. Samlingen, som är katalogiserad tack vare en donation från Einar Hansens Allhemsstiftelse, omfattar många värdefulla utgåvor, förklarar Ingvar Ganestam.
- Det rör sig om runt 5000 böcker som Hansen ville bevara till eftervärlden. Med den nu aktuella katalogiseringen möjliggör vi för forskare från hela världen att ta del av ett omfångsrikt och unikt material, vilket känns fantastiskt!

Fastigheten i Malmö såldes 2008 och ökade kapitalet i Einar Hansens Allhemsstiftelse. I och med försäljningen fördubblades stiftelsens förmögenhet och till dags dato har kapitalet, tack vare lyckosamma investeringar, ökat med cirka 50 %.
- Stiftelsen placerar både i aktier och i räntebärande papper. Styrelsen har tittat på hur Lunds universitet arbetar med sina investeringar och har även hämtat inspiration från andra stiftelser så som exempelvis Crafoordska stiftelsen. Den goda avkastningen har gjort att vi kunnat bredda oss i givandet.

Med strålkastarljus på humaniora
Attila Albert, sekreterare i Einar Hansens Allhemsstiftelse och Einar Hansens stiftelse för bokhistoriska samlingar och bibliotek. Han beskriver arbetet med de ansökningar som kommer in till Einar Hansens Allhemsstiftelse.
- Av alla de ansökningar som vi tar emot under ett år väljer styrelsen ut en handfull som beviljas stöd. De senaste åren har Lunds universitets humanistiska fakultet tagit emot de största summorna, vilket går i linje med Einar Hansens önskemål och som ju också står beskrivet i stiftelsens stadgar. Det finns begränsade resurser till forskningen i allmänhet och kanske till forskare inom humaniora i synnerhet. Här kan stiftelser spela en viktig roll, vi ser många intressanta områden inom språk, litteratur och musik värda att donera till och som har ett stort behov av resurser.

Einar Hansens Allhemsstiftelse har de senaste åren donerat stora summor till nätverket Centre for Scandinavian Studies som startade sin verksamhet 2010 och som bygger på ett nära samarbete mellan Köpenhamns och Lunds universitet. Centrets långsiktiga målsättning är att bli världsledande vad gäller forskning och avancerad utbildning inom det skandinaviska eller nordiska kulturområdet. Andra exempel på Lundaorienterade donationer är LARM-studion (Humlab), stipendier för utomeuropeiska mastersstudenter vid konstnärliga fakulteten samt professuren i Bok- och bibliotekshistoria.

Stiftelsen ger även bidrag till flera allmännyttiga områden som ligger utanför Lunds universitet, företrädesvis lokala avdelningar av organisationer som Röda Korset, Stadsmissionen och Rädda Barnen.
- Men tittar man historiskt på de projekt som oftast fått stöd, ja då är det till sådant som legat nära Einar Hansens hjärta, exempelvis forskning om bokhistoria och musik. Ofta har det handlat om donationer till områden där man tydligt kunnat se en vilja hos den sökande att bryta ny mark, där bidraget kan komma att göra särskilt stor skillnad. Eller för den delen till ett område som ingen annan har donerat till tidigare.

Vikten av återkoppling
Både Ingvar Ganestam och Attila Albert understryker betydelsen av att som stiftelserepresentant få vara delaktig i donationsprocessen.
- Det är viktigt att vi får feedback på hur det går i projekten vi stödjer. Som skattebefriad stiftelse måste vi kunna visa att medlen verkligen används till det de är avsedda för. Merparten av överskottet ska betalas ut annars upphör skattefriheten. Det kan räcka med att vi får ett exemplar av en bok eller avhandling där vi stöttat forskningen bakom. Det är också stimulerande och roligt att få komma nära verksamheterna, till exempel när vi fick göra studiebesök i LARM-studion. Den här typen av återkoppling betyder mycket för den fortsatta relationen. Nu i år har vi donerat ytterligare medel för att forskarna där ska kunna förnya utrustningen, avslutar Attila Albert.

Faktaruta: Einar Hansen
Den dansk-svenske företagsledaren och filantropen Einar Anton Hansen föddes den 14 november 1902 i Horsens i Danmark. Hansen startade och drev i egenskap av vd AB Allhems förlag i Malmö samt AB Clipperline och Rederi AB Clipper i Malmö. Under sin levnad hade han ett stort antal styrelseuppdrag. Han var styrelseledamot i Svenska Pressbyrån och i Svenska tidningsutgivareföreningens veckotidningssektion 1940–75, ledamot av direktionen för Sjöbefälsskolan i Malmö 1952–64 (ordförande 1956–64), Malmö sjöfartsförening, Malmö sjöfartsmuseum, Malmö museum 1941–54, Konserthusstiftelsen i Malmö 1955–73, stiftelsen Malmö musikkonservatorium (ordförande 1952–71), ordförande i Rederi AB Malmoil 1956–65 och styrelseledamot i Kockums mekaniska verkstads AB 1958–73 (vice ordförande 1971–73).

Hansen invaldes som ledamot av Gustav Adolfsakademien 1944, av Vetenskapssocieteten i Lund 1955, av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1956, av Örlogsmannasällskapet 1960, Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund 1963 och av Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademin 1963. Han blev filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet 1969 och tilldelades Medaljen för tonkonstens främjande, samma år, medaljen Illis Quorum 1983 och Malmö stads kulturpris 1991 (källa Wikipedia).

Text: Oscar Heimburg
Foto: Einar Hansens Allhemsstiftelse
Lästips: ”Patriot i gränsland, Einar Hansen – entreprenör och mecenat”, Kjell Å Modéer

 

Kategorier

Senaste nyheter

2019-03-18

Fyra frågor om Europas framtid

Fyra frågor om Europas framtid
2019-03-18

Samtidsspaning: ”Om 20-30 år kan Sverige vara självförsörjande på el från vatten, vind och sol”

Samtidsspaning: ”Om 20-30 år kan Sverige vara självförsörjande på el från vatten, vind och sol”
2019-03-18

Sekulär stagnation: Det är dags att erkänna att Larry Summers hade rätt om den globala tillväxtfällan

Sekulär stagnation: Det är dags att erkänna att Larry Summers hade rätt om den globala tillväxtfällan
2019-03-18

Därför ser stora humlor små blommor

Därför ser stora humlor små blommor
2019-03-18

Nya planer för Universitetshuset tar form

Nya planer för Universitetshuset tar form

Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen