Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rekordår för MAX IV – mer forskning än någonsin

Forskningsanläggningen MAX IV, byggnaden. Foto.
Rekordår för MAX IV, men driftbudgetunderskottet består. Foto: Johan Persson

När forskningsanläggningen MAX IV släpper sin årsrapport står det klart att 2023 blir det mest produktiva året hittills. Både antalet forskare som använt anläggningen och antalet publicerade artiklar har ökat.

– Utöver intresset från akademin ser vi ett stort intresse från industrin för avancerad materialforskning som ett led i att påskynda den gröna omställningen, säger Olof "Charlie" Karis, direktör för MAX IV.

Under 2023 använde mer än 1700 forskare från 34 länder forskningsanläggningen MAX IV för över 300 forskningsprojekt, en ökning av antalet användare med 31 procent sedan 2022.

Forskningen resulterade i många publicerade vetenskapliga artiklar. Antalet publikationer ökande med 51 procent relativt föregående år. Dessutom tog man emot det högsta antalet ansökningar någonsin från forskare som ville använda anläggningen i den senaste öppna utlysningen, som stängde i mars 2024.

– Publikationerna har handlat om allt från läkemedelsutveckling och behandlingar, som strålbehandling av cancer och förebyggandet av diabetes till utveckling av mer effektiva batterier, hållbara bränslen och nya energilösningar, säger Olof "Charlie” Karis.

Elpriser och hyreskostnader resulterade i fortsatt driftbudgetunderskott för MAX IV, trots extra bidrag från regeringen och garantier från värdorganisationen Lunds universitet. 

Men Olof ”Charlie” Karis ser ljust på framtiden.  

– Behovet av avancerad forskning bland annat för att utforska nya lösningar på samhällsutmaningarna fortsätter öka. MAX IV:s unika erbjudande för spjutspetsforskning, baserat på banbrytande teknologi och expertis som låter forskare studera material på nya sätt och högre precision än tidigare, ger svensk forskning möjligheter som i dagsläget inte kan tillgodoses av någon annan aktör.

– Flera stora svenska industriaktörer har investerat i nya plattformar för att kunna utnyttja MAX IV och accelerera den gröna omställningen. Vi måste hitta en långsiktig finansieringslösning för att säkerställa att vi kan hålla öppet och möta det ökade behovet, säger han.

Det leder forskningen vid MAX IV till

Vid MAX IV bedrivs avancerad forskning inom allt från diabetesmedicin och biobaserade material till nya energilösningar. Forskningen som publicerades under 2023 ledde bland annat till:

  • Påvisandet av tidigare odokumenterade samband mellan förekomster av koppar och järn i hjärnvävnaden och patologi vid Alzheimers sjukdom.
  • Mätningar av strukturella förändringar i Li-ion-batterier under användning, viktiga för att optimera laddningsbara batterier med minskad miljöpåverkan.
  • En ny bild av hur miljön i mag-tarmkanalen påverkar läkemedels effektivitet.
  • Nya insikter kring hur katalysatorers effektivitet kan optimeras för kallstartsförhållanden, relevant bland annat inom vätgasproduktion.
  • En analys av molnbildningsförmågan hos partiklar från olika bränslen för att mäta miljöpåverkan av global sjöfart genom Arktis.           

Läs årsrapporten och ta del av forskningsexempel:

MAX IV Annual Report 2023  – läs online (issuu.com) 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.