Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nya fynd i aggressiv spädbarnsleukemi

Akut lymfatisk leukemi (ALL) hos spädbarn under 1 år, är en ovanlig sjukdom som i Sverige drabbar cirka fyra barn per år. I motsats till ALL hos äldre barn är prognosen för spädbarn dålig och idag lyckas man endast behandla ungefär 40 procent med lyckosamt utfall. Nu har ett forskarteam vid Lunds universitet undersökt vad det är som gör sjukdomen så aggressiv genom att studera så kallade ”aktiverande” mutationer och hur de bidrar till leukemiutveckling.
geneti
Bildkälla: Mostphotos

ALL innebär att omogna stamceller med genetiska avvikelser i benmärgen börjar föröka sig okontrollerat och på så sätt tränger undan de friska blodcellerna. Beroende på i vilken gen avvikelserna uppträder, kan man diagnostiskt dela in leukemierna i undergrupper som avgör vilken behandling patienten ska få. Majoriteten av spädbarn med ALL har genetiska förändringar i KMT2A-genen i sina leukemiceller. Just spädbarnsleukemi har, förutom genetiska förändringar i KMT2A-genen, mycket få ytterligare genetiska mutationer, men trots det är sjukdomen mycket aggressiv och ju yngre barnet är desto sämre är prognosen.

– Vi vet från våra tidigare studier att nära hälften av spädbarnen har mutationer i gener som fungerar som cellernas gaspedal och påverkar deras tillväxt, så kallade ”aktiverande” mutationer. Mutationerna gör att generna och de signalvägar de styr, felaktigt är aktiva hela tiden, säger Anna Hagström-Andersson, forskargruppschef på Avdelningen för klinisk genetik vid Lunds universitet och sisteförfattare till studien.

Anna Hagström-Andersson, forskargruppschef på Avdelningen för klinisk genetik vid Lunds universitet
Anna Hagström-Andersson, forskargruppschef på Avdelningen för klinisk genetik vid Lunds universitet. foto: Åsa Hansdotter.

 

Men de aktiverande mutationerna finnas oftast inte i alla leukemicellerna och på vilket sätt de bidrar till leukemiutvecklingen, har inte hittills varit känt. Forskarna har kunnat visa att trots att de aktiverande mutationerna endast fanns i en liten andel av leukemicellerna så accelererar de sjukdomsutvecklingen. Dessa data går hand i hand med observationer från spädbarnen, där forskarna tidigare har visat att i en specifik grupp av spädbarnsleukemi var förekomsten av en aktiverande mutation kopplat till en yngre ålder vid insjuknandet, vilket antyder att sådana mutationer påskyndar sjukdomsförloppet.

– Det kan tyda på att celler med den här typen av mutationer utsöndrar stimulerande faktorer som påverkar tillväxten av andra leukemiceller. Vi identifierade en sådan faktor -  Macrophage Migration Inhibitory Factor, (MIF) som påverkade leukemicellerna genom att öka deras överlevnad, säger Axel Hyrenius-Wittsten, studiens försteförfattare.

Vidare kunde forskarna visa att när leukemicellerna saknade aktiverande mutationer, kunde cellerna spontant förvärva sådana mutationer. Oftast gav mutationerna cellerna en tillväxtfördel och påverkade därmed leukemicellernas tillväxt positivt. Detta visar att aktiverande mutationer och de signalvägar som de styr är viktiga för KMT2A-driven leukemiutveckling.

Sammantaget ger resultatet en inblick i en mycket aggressiv sjukdom och visar att aktiverande mutationer påverkar leukemiutvecklingen, även när de endast finns i en liten del av leukemicellerna.

– I framtiden blir det viktigt att undersöka om det vore terapeutisk gynnsamt att försöka hämma dessa signalvägar även i avsaknad av en aktiverande mutation, avslutar Anna Hagström-Andersson

 

Åsa Hansdotter

Kategorier

Publikation i Nature Communications

De novo activating mutations drive clonal evolution and enhance clonal fitness in KMT2A-rearranged leukemia
Nature Communications, publicerad online 2 maj 2018
doi:10.1038/s41467-018-04180-1
 

 

Senaste nyheter

2019-02-15

Ekonomiskt bakslag för Historiska museet

Ekonomiskt bakslag för Historiska museet
2019-02-15

Så överlever du avhandlingsarbetet

Så överlever du avhandlingsarbetet
2019-02-15

Kulturarv som mötesplats eller gränsvakt

Kulturarv som mötesplats eller gränsvakt
2019-02-15

Prisad pedagog arbetar med flippade klassrum

Prisad pedagog arbetar med flippade klassrum
2019-02-15

Institutioner väljer hållbar mat – kött blir specialkost

Institutioner väljer hållbar mat – kött blir specialkost

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen