Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Proteinet som avslöjar diabetsrisk många år i förväg

När diagnosen typ 2 diabetes ställs har sjukdomsprocessen i regel pågått i flera år och diabetiska skador på exempelvis blodkärl och ögon redan ett faktum. Ett prov som tidigt visar vem som är i riskzonen är värdefullt, då skulle förebyggande behandling kunna starta i tid.
Nu har forskare hittat en lovande kandidat till ett sådant prov. Fyndet har publicerats i tidskriften Cell Metabolism
Anders Rosengren
Anders Rosengren

- Vi har visat att personer som hade över genomsnittet av ett protein som heter SFRP4 i blodet på några år löpte en mer än femfaldig risk att insjukna i diabetes jämfört med dem som hade en halt under genomsnittet, säger Anders Rosengren, forskare vid Lunds universitets Diabetescenter (LUDC), som lett arbetet om riskmarkören.

Högre halter hos diabetessjuka

Det är första gången proteinet SFRP4, som medverkar i inflammatoriska processer i kroppen, kunnat kopplas till risk för typ 2 diabetes.
Undersökningar på LUDC där donerade insulinproducerande betaceller från diabetessjuka och icke-diabetiker har jämförts visar att cellerna från diabetiker har avsevärt högre halter av proteinet.

Länken inflammation och diabetes förklarad
Det är också första gången länken mellan inflammation i betacellerna och diabetes har bevisats.

- Teorin har varit att en låggradig kronisk inflammation försvagar betacellerna så att de inte längre kan utsöndra tillräckligt med insulin. Svagheten har säkert flera orsaker men proteinet SFRP4 är en av dem, säger Taman Mahdi, huvudförfattare till den nu publicerade studien och en av forskarna i Anders Rosengrens grupp.

Femfaldigt ökad risk

Halten av proteinet SFRP4 i blodet mättes hos icke-diabetiker vid tre olika tillfällen med tre års mellanrum. 37 procent av de som hade högre halt än genomsnittligt insjuknade under perioden i diabetes. Bland de med lägre halt enbart nio procent.

- Det gör det till en kraftig riskmarkör som finns där flera år före diagnos. Vi har också funnit mekanismen för hur SFRP4 hämmar frisättningen av insulin. Därför speglar markören inte bara en ökad risk utan också en pågående sjukdomsprocess, konstaterar Anders Rosengren.
Markören fungerar utan koppling till andra kända riskfaktorer för typ 2 diabetes, till exempel övervikt och högre ålder.

Motiv för livsstilsförändring

- Om vi med ett enkelt blodprov kan peka på en ökad risk för diabetes hos en medelålders normalviktig individ i upp till tio år före ett insjuknande borde det vara ett starkt motiv för en annan bättre livsstil som minskar risken, menar Anders Rosengren och tillägger.
- På sikt kan vårt fynd också bli ett nytt sätt att behandla diabetes genom att utveckla sätt att blockera proteinet SFRP4 i de insulinproducera betacellerna och minska inflammationen vilket skyddar cellerna.

Publikation
Artikel: Secreted Frizzled-Related Protein 4 Reduces Insulin Secretion and is Overexpressed in Type 2 Diabetes
Publicerad i: Cell Metabolism, Volume 16, Issue 5, 625-633, 7 November 2012

Tord Ajanki

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Senaste artiklar

2018-02-22
Kopplingen tarmbakterier och fetma
Kopplingen tarmbakterier och fetma
2018-02-21
Kommunikativ förmåga är viktigt i arbetslivet
Kommunikativ förmåga är viktigt i arbetslivet
2018-02-21
Enzym förändrar livet för njursjuka
Enzym förändrar livet för njursjuka
2018-02-21
"Hur kan du försvara en terrorist?"
"Hur kan du försvara en terrorist?"
2018-02-21
Inkontinens drabbar miljoner – mer måste göras för att hitta botemedel
Inkontinens drabbar miljoner – mer måste göras för att hitta botemedel

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen