Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Äldre män med allvarlig prostatacancer underbehandlas

Nya, svenska forskningsresultat visar att många män mellan 70 och 80 år med prostatacancer av högrisktyp utan spridning ofta underbehandlas.

Studien, som letts av en forskare vid Lunds universitet, presenteradesden 23 mars på det europeiska urologimötet (EAU) i Madrid och i den vetenskapliga tidskriften European Urology. Undersökningen omfattade samtliga 19 000 män som behandlades för prostatacancer av högrisktyp utan spridning i Sverige mellan 2001 och 2012.

Prostatacancer av högrisktyp utan spridning leder ofta till döden inom tio år om mannen inte botas med operation eller strålbehandling, som därför rekommenderas i de nationella riktlinjerna. Om mannens förväntade kvarvarande livstid är kortare än fem år, även om han skulle botas från prostatacancern, rekommenderas istället hormonbehandling. Denna behandling kan oftast bromsa cancern tills mannen dör av andra orsaker.
Genom att analysera information från flera nationella register, bl.a. om övriga sjukdomar, beräknades den förväntade kvarvarande livstid som de 19 000 männen hade haft, om de hade botats från prostatacancern.

Resultaten visade att användningen av operation och strålbehandling överensstämde väl med den förväntade kvarvarande livstiden för män som var under 70 år gamla. Däremot fick många för övrigt friska män i åldern 70-80 år inte den rekommenderade behandlingen, trots en lång förväntad kvarvarande livstid.

- Cancerbehandlande läkare underskattar ofta den kvarvarande livstiden för friska män i sjuttioårsåldern och tror därför att botande behandling inte behövs. De regionala cancercentrumen behöver agera för att förbättra vården av äldre män med prostatacancer av högrisktyp, kommenterar Ola Bratt, studiens ledare och docent i urologi vid Lunds universitet.

Andelen män mellan 70 och 80 år som opererades eller strålbehandlades ökade visserligen från 15 till 38 procent mellan 2001 och 2012, men med en upp till trefaldig variation mellan olika landsting i slutet av studieperioden.

Ytterligare slutsatser och kommentarer kring studiens innehåll från Ola Bratt:

  • Det är viktigt att notera att studien gäller prostatacancer av högrisktyp utan spridning. En stor del av all prostatacancer som diagnostiseras är av lågrisktyp, som sällan bör föranleda operation eller strålning för män över 70 års ålder.
  • Fler män i åldern 70-80 år med prostatacancer av högrisktyp utan spridning bör erbjudas botande behandling.
  • De stora skillnaderna mellan olika landsting avspeglar troligen att behandlingsbesluten ofta inte baseras på tillräckligt ingående diskussioner med de drabbade männen, om vad de kan förvänta sig efter en operation, strålbehandling eller enbart hormonell behandling. Varierande kunskaper om äldre mäns förväntade kvarvarande livstid kan också bidra till skillnaderna.

Publikation
Undertreatment of Men in Their Seventies with High-risk Nonmetastatic Prostate Cancer
Författare: Ola Bratt, Yasin Folkvaljon, Marie Hjälm Eriksson, Olof Akre, Stefan Carlsson, Linda Drevin, Ingela Franck Lissbrant, Danil Makarov, Stacy Loeb och Pär Stattin
European Urology online 23 mars 2015
 

Björn Martinsson

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.