Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Expertlista extremväder och klimatanpassning

Extrema väderhändelser såsom översvämningar, stormar, långvarig torka och kyla förväntas bli vanligare i klimatförändringens spår. Hur påverkas naturen och vårt samhälle av extremväder och hur kan vi förbereda oss för framtiden? Som journalist får du gärna kontakta någon av Lunds universitets forskare inom detta område. 

Hur klimatförändringen påverkar väder- och klimatextremer

Wilhelm May, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, 046-222 01 20, +45 299 08 474, wilhelm [dot] may [at] cec [dot] lu [dot] se

Markku Rummukainen, professor i klimatologi, 046-222 96 84, Markku [dot] Rummukainen [at] cec [dot] lu [dot] se (Markku[dot]Rummukainen[at]cec[dot]lu[dot]se) 
 

Extremväders påverkan på den biologiska mångfalden

Henrik Smith professor i biologi, 046-222 93 79, 0709-78 20 56, Henrik [dot] Smith [at] biol [dot] lu [dot] se (Henrik[dot]Smith[at]biol[dot]lu[dot]se) 


Torka och tillgång till vatten

Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, kan svara på frågor om hur samhället hantera och förebygga torka och framtida brist på dricksvatten och bevattning, 046-222 94 70, 073-412 81 67 kenneth_m [dot] persson [at] tvrl [dot] lth [dot] se (kenneth_m[dot]persson[at]tvrl[dot]lth[dot]se)

Andreas Persson, docent i naturgeografi och ekosystemvetenskap, forskar om urbana översvämningar, riskanalys, grundvatten, dricksvattentillgång, 046-222 42 62, andreas [dot] persson [at] nateko [dot] lu [dot] se (andreas[dot]persson[at]nateko[dot]lu[dot]se)


Anpassning till havsnivåstigning, översvämning och skyfall

Caroline Hallin, forskare i teknisk vattenresurslära och expert på kustsamhällens anpassning till stormar och havsnivåstigning,
046-222 48 71, 073-5753342, caroline [dot] hallin [at] tvrl [dot] lth [dot] se (caroline[dot]hallin[at]tvrl[dot]lth[dot]se) 

Björn Almström, forskare i teknisk vattenresurslära och expert på kustsamhällens anpassning till stormar och havsnivåstigning,
070 227 53 92, bjorn [dot] almstrom [at] tvrl [dot] lth [dot] se (bjorn[dot]almstrom[at]tvrl[dot]lth[dot]se)

Johanna Sörensen, forskare i teknisk vattenresurslära, kan svara på frågor om hur städer hantera och förebygga översvämningar från skyfall, blågröna städer (dvs fler absorberande grönytor, dammar, kanaler etc), 046-2224487 johanna [dot] sorensen [at] tvrl [dot] lth [dot] se (johanna[dot]sorensen[at]tvrl[dot]lth[dot]se),

Rolf Larsson, forskare i teknisk vattenresurslära, kan svara på frågor om hur städer hantera och förebygga översvämningar från skyfall, blågröna städer (dvs fler absorberande grönytor, dammar, kanaler etc), rolf [dot] larsson [at] tvrl [dot] lth [dot] se (rolf[dot]larsson[at]tvrl[dot]lth[dot]se), 046-222 73 98

Johanna Alkan Olsson, kan svara på frågor om ekologin kring grönblåa städer och klimatanpassning, 046-222 17 93, 072 741 79 90 johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se (johanna[dot]alkan_olsson[at]cec[dot]lu[dot]se)
 

Skog och skogsbränder

Natascha Kljun, professor i miljövetenskap, kan svara på frågor om skogsbränders koldioxidutsläpp, 046-2224731, natascha [dot] kljun [at] cec [dot] lu [dot] se

Thomas Pugh, universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, extremväders påverkan på skogarna,+46 46 222 86 97, thomas [dot] pugh [at] nateko [dot] lu [dot] se (thomas[dot]pugh[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Margaret Mcnamee, professor i brandteknik, forskar på räddningstjänstens roll i hantering av naturolyckor, bl a skogsbränder:, 046-2223169 margaret [dot] mcnamee [at] brand [dot] lth [dot] se (margaret[dot]mcnamee[at]brand[dot]lth[dot]se)

Enrico Ronchi, forskare i Brandteknik, expert på Eevakuering vid skogsbränder och hur samhället ska förbereda sig,+46 46 222 76 94 enrico [dot] ronchi [at] brand [dot] lth [dot] se (enrico[dot]ronchi[at]brand[dot]lth[dot]se)
 

Prognoser och rapporter

Paul Miller, lektor i naturgeografi och ekosystemvetenskap, forskar om prognoser för extremer i klimatmodeller och klimatscenarier och hur dessa kan påverka ekosystem, 0701-456569, paul [dot] miller [at] nateko [dot] lu [dot] se

Ullrika Sahlin, lektor vid centrum för miljö- och klimatvetenskap, kan svara på frågor om hur extremväder och osäkerhet relaterat till klimatfrågor ska hanteras när det kommer till framtagande av kunskap och rapporter: ullrika [dot] sahlin [at] cec [dot] lu [dot] se (ullrika[dot]sahlin[at]cec[dot]lu[dot]se) +46 73 827 44 32 
 

Ansvar, risk- och krishantering

Eva Lindell-Frantz, docent i affärsrätt, kan svara på frågor om skadeståndsansvar, +46 46 222 10 72, eva [dot] lindell-frantz [at] jur [dot] lu [dot] se (eva[dot]lindell-frantz[at]jur[dot]lu[dot]se)

Åsa Knaggård, docent i statsvetenskap, forskar om ansvar för och organisering av klimatanpassning i Sverige, dvs att minska de negativa konsekvenserna av klimatförändringar på samhället och naturen, bl a vid extremväder, 046 222 01 64, asa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se (asa[dot]knaggard[at]svet[dot]lu[dot]se)

Per Becker, professor i riskhantering och samhällssäkerhet, forskar om långsiktig samhällsplanering av beredskapsfrågor, civilförsvar, samhällsstörningar, +46 46 222 17 28, per [dot] becker [at] risk [dot] lth [dot] se (per[dot]becker[at]risk[dot]lth[dot]se)

Alexander Cedergren, lektor i Riskhantering och Samhällssäkerhet, forskar om samhällets förmåga, fr a kommuners, att förbereda och hantera kriser utifrån risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, 046-222 68 74, alexander [dot] cedergren [at] risk [dot] lth [dot] se

Henrik Hassel, lektor i Riskhantering och samhällssäkerhet, forskar om samhällets förmåga, fr a kommuners, att förbereda och hantera kriser utifrån risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, 046-222 85 85, 072 720 32 22, henrik [dot] hassel [at] risk [dot] lth [dot] se

Christian Uhr, docent i Riskhantering och Samhällssäkerhet, forskar om samhällets beredskap under pågående kriser och samhällsstörningar, 072 32 05 33 christian [dot] uhr [at] risk [dot] lth [dot] se (christian[dot]uhr[at]risk[dot]lth[dot]se)

Tove Frykmer, biträdande universitetslektor i Riskhantering och samhällssäkerhet, forskar om samhällets beredskap under pågående kriser och samhällsstörningar, 073 382 32 32, tove [dot] frykmer [at] risk [dot] lth [dot] se (tove[dot]frykmer[at]risk[dot]lth[dot]se)

Christine Wamsler, professor i hållbarhetsvetenskap, forskar om svenska kommuners klimatanpassningsarbete, 046 222 80 80 christine [dot] wamsler [at] lucsus [dot] lu [dot] se

Magnus Hagelsteen, forskare riskhantering och Samhällssäkerhet och programledare masterprogrammet Katastrofriskhantering och klimatanpassning, expert på bistånd och katastrofhantering och hur lokalbefolkning och myndigheter i globala södern
arbetar med klimatanpassning, 046-222 98 28, 070 383 55 85, magnus [dot] hagelsteen [at] risk [dot] lth [dot] se (magnus[dot]hagelsteen[at]risk[dot]lth[dot]se)
 

Städer och byggnader

Andrew Karvonen, professor arkitektur, kan uttala sig om arkitektonisk utformning av hus och städer för att dämpa konsekvenserna av extremväder, 046-222 74 08, 070 372 26 50 andrew [dot] karvonen [at] abm [dot] lth [dot] se (andrew[dot]karvonen[at]abm[dot]lth[dot]se)

Erik Johansson, docent i boende och bostadsutveckling, forskar om mikroklimat och värmeböljor i städer, 046-222 42 63, 070 639 32 61, erik [dot] johansson [at] abm [dot] lth [dot] se (erik[dot]johansson[at]abm[dot]lth[dot]se)

Petter Wallentén, universitetslektor i byggnadsfysik, kan uttala sig om hur byggnader, material och konstruktioner påverkas av ett förändrat klimat, fuktbelastning, 046-222 73 81, 070 622 98 49, petter [dot] wallenten [at] byggtek [dot] lth [dot] se

Jonas Johansson universitetslektor i riskhantering, kan svara på frågor om extremväders påverkan på vägar, elförsörjning och annan infrastruktur, 070 220 06 91, jonas [dot] johansson [at] risk [dot] lth [dot] se (jonas[dot]johansson[at]risk[dot]lth[dot]se)
 

Extrema temperaturer: reaktioner och anpassning

Chuansi Gao, forskare och föreståndare för aerosol- och klimatlabbet där forskare undersöker hur människan påverkas av olika typer av klimat, skyddskläder, 046 222 32 06, 073 023 99 86, chuansi [dot] gao [at] design [dot] lth [dot] se (chuansi[dot]gao[at]design[dot]lth[dot]se)

Jakob Eggeling, doktorand i ergonomi och aerosolteknologi, forskar om lämpliga kläder vid extremväder, 046-222 81 30, jakob [dot] eggeling [at] design [dot] lth [dot] se (jakob[dot]eggeling[at]design[dot]lth[dot]se)
 

Extremväder genom tiderna

Dan Hammarlund, professor i kvartärgeologi, kan svara på frågor om naturliga klimat- och miljöförändringar sedan den senaste istiden, 046-222 79 85, 0730-62 85 67, Dan [dot] Hammarlund [at] geol [dot] lu [dot] se (Dan[dot]Hammarlund[at]geol[dot]lu[dot]se) 
 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.